Avviser overfakturering på Skjold

Plassmajor kommer med anklager mot ISS. Slik svarer rengjøringsselskapet.

– Påstanden om bedrageri er en beskyldning som vi tar svært alvorlig og som vi avviser på det sterkeste, sier kommunikasjonssjef Ronny Pettersen i ISS.

Det var i forrige uke at plassmajor Dag A. Myrvoll på Skjold sendte en e-post til flere ledere i Forsvaret, inkludert forsvarssjefen selv og juridisk direktør i Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO), hvor han anklager rengjøringsselskapet ISS for det han kaller bedrageri.

– Det finnes faste rutiner på fakturering som involverer Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO), sluttbruker (avdeling i Forsvaret) og ISS, og det er FLO som alene produserer fakturagrunnlaget og sender til ISS før ISS fakturerer tilbake til FLO. Det gjennomføres også månedlige møter både internt og med FLO hvor fakturaene kvalitetsikres, forklarer Pettersen i en e-post.

– Vi er åpne på at i noen tilfeller, på en kontrakt av en slik størrelse, kan det forekomme feil som kan korrigeres, men dette er langt fra det samme som bedrageri. Vi har et godt samarbeid med FLO, og vi vil sammen gå igjennom fakturaene slik at vi kommer til bunns i dette, på tross av at vi i denne saken per nå ikke har noen holdepunkter for at feilfakturering har forekommet.

Holder tilbake betalinger

Plassmajor Myrvoll sier til Troms folkeblad at e-posten som han sendte, var er et resultat av egne undersøkelser.
– Dette er på bakgrunn av samtaler med de som jobber her for ISS, de som jobber på kontorene det påstås vasket og gjennom en registrering av hvor mange renholdere som er på jobb til enhver tid. Derfor kan jeg si at jeg har kontroll og dokumentasjon på dette, sier han til Troms folkeblad.

– Jeg har nå avvist faktura for renhold for mars og april og kan ikke stå inne for betaling av disse. Jeg må ha mer dokumentasjon på at de faktisk utførte renholdet, sier han.
I brevet skriver Myrvoll at han mener ISS kan ha overfakturert for én million kroner på Skjold leir i 2018. 

Ifølge talsmann Roar Wold i Forsvarsstaben skal Forsvarets logistikkorganisasjon undersøke anklagene på Skjold nærmere. De ønsker ikke å kommentere beskyldningene på nåværende tidspunkt.

Antall medarbeidere har økt

Kommunikasjonssjef Ronny Pettersen i ISS skriver i e-posten at FLO og ISS er enige om handlingsplanen for Skjold Leir og at ISS har lagt ned betydelig arbeid for å forsterke leveransen i området. Han peker på at ISS Norge har over 11 000 medarbeidere, og leverer daglig renhold på over 10 000 lokasjoner.

– Vi har høy kompetanse og lang erfaring med å kalkulere riktig tidsbruk. I januar 2019 startet vi en rutinemessig gjennomgang av areal og frekvenser for å kvalitetssikre tidsbruken. Vi har også forsterket ledelsen på Skjold. ISS har av sikkerhetshensyn i Forsvaret ikke anledning til å oppgi hvor mange renholdere som jobber i Skjold leir, men vi har økt antall medarbeidere siden sommeren 2018, sier han.

– Vi synes det er trist om det er slik at våre medarbeidere ikke trives med å gå på jobb. Vi har i dialog med våre medarbeidere startet en kontroll av areal og frekvenser, og vi jobber også med tilrettelegging av arbeidsoppgaver for å redusere sykefraværet.

Forsvarets forum publiserte fredag en artikkel om kritikken fra plassmajoren hvor vi gjenga en kommentar fra ISS. Kommentaren handlet om kritikken fra Skjold, men var gitt i en annen kontekst og ikke ment som tilsvar til kritikken.

Les også: 

Renholdstjenesten ble først flyttet ut av Forsvaret. Nå har arbeidstakerorganisasjonene utfordret forsvarssjefen på å ta kontroll over renholdstjenesten selv igjen