Avtale

Forsvarsminster Frank Bakke-Jensen undertegnet torsdag. 28 juni samarbeidsavtalen om Joint Exepeditionary Force i London. Avtalen er mellom ni land, blant andre Storbritannia, Finland og Sverige, og har som målsetting å bidra til internasjonal krisehåndtering, sier Bakke-Jensen.
– Tanken er at hvert land stiller med det de har tilgjengelig på kort varsel når en krise oppstår, men beslutningen om deltakelse tas av det enkelte land, sier Bakke-Jensen ifølge en pressmelding fra regjeringen.no.