Avtale verdt 208 millioner kroner

Etter en omfattende anbudsprosess med høye krav har Forsvarsmateriell inngått en rammeavtale for leveranse av kommunikasjonsradioer til forsvarssektoren. Avtalen er berammet til 208 millioner kroner. Det har vært en lang og krevende anbudsprosess, med høye krav til produktene og omfattende tester gjennomført av Forsvarsmateriell (FMA). Etter avsluttende testperiode ble Wireless Communication valgt som leverandør. – Wireless` tilbud inneholdt anerkjente produkter og tjenester som i sum scoret best på pris og kvalitet. Deretter er det også betryggende at Wireless har lang erfaring som leverandør av kommunikasjonsløsninger til Forsvaret og vet hvilke forventninger som møter dem. Det gir en trygghet for at de kan innfri Forsvarets behov for denne type materiell og tjenester også videre inn i fremtiden, forteller Håvar Knutsen i FMA IKT-kapasiteter i en pressemelding. Avtalen er en rammeavtale på to år, med opsjon på ytterligere to år. Det vil være antatt at første leveranse til Forsvaret vil begynne i 2019.