Avlyser Sikkerhetskonferansen

​Nasjonal sikkerhetsmyndighet har besluttet å avlyse Sikkerhetskonferansen 2020 på grunn av den økende spredningen av koronaviruset, melder de selv på sine nettsider. 

Konferansen skulle finne sted 25. og 26. mars og hadde over 850 deltakere.

- Det er selvfølgelig trist å måtte avlyse årets viktigste sikkerhetsarrangement, men avlysningen er først og fremst et tiltak for at færrest mulig skal bli smittet. Vi har vurdert andre alternativer, som å utsette, men med tanke på at smittesituasjonen på nåværende tidspunkt er økende, mener vi at det er riktig å avlyse konferansen, sier direktør Kjetil Nilsen i NSM.