Avhengig av alliert hjelp

 Tre amerikanske overvåkningsfly opererer nå fra Andøya flystasjon. Noen titalls nautiske mil ut i Nordsjøen har russerne sin største øvelse man har sett de siste tiårene. Stein-Håkon Eilertsen i Norges offisers- og spesialist forbund sier de er avhengige av alliert hjelp. Ellers hadde de ikke greid å utføre oppdraget sitt.
– Vi driver marginalt. Det er bare så vidt det går rundt. Vi er helt avhengige av hjelp, sier Eilertsen til NRK.
Han mener de kunne flydd mange flere oppdrag. Det hadde forutsatt at de var bedre bemannet og hadde flere operative fly på Andøya. Forsvarsministeren er åpen på at det vil være redusert kapasitet på Andøya frem til ny luftstasjon på Evenes er på plass. Dette kompenseres med hjelp fra allierte fly.
– En samling av F-35 og maritime patruljefly til Evenes gir mest effektiv drift, og best beskyttelse for Luftforsvaret, sier Frank Bakke-Jensen.