Avgradert

Et bombet tog på banen til Murmansk. Militære mål på Kola-halvøya. Nå kan du se luftfotografier E-tjenesten har sittet på siden 2. verdenskrig.

Publisert Sist oppdatert

​Disse krigshistoriske bildene har du ikke sett før. Rundt 4500 bilder tatt av tysk etterretning under 2. verdenskrig er nå avgradert av Etterretningstjenesten og gitt til Forsvarsmuseet. 

Forsvarsmuseet har overtatt en samling luftfotografier som Etterretningstjenesten har sittet på siden 2. verdenskrig. Bildene stammer hovedsakelig fra tysk luftovervåkning av sovjetiske områder. – En unik samling, fastslår direktør Erling Kjærnes på Forsvarsmuseet som fikk bildene overlevert på en ugradert harddisk fra sjef for E-tjenesten, generalløytnant Morten Haga Lunde.
– Det er viktig at flest mulig kan få ta del i denne historien og dette materialet, og da er Forsvarsmuseet den rette adressen, sier Haga-Lunde.


Ikke skjermes. Generalløytnant Lunde sier E-tjenesten ikke har noe ønske om å hemmeligholde ting som ikke må skjermes. Han tok selv initativ til at samlingen på rundt 4500 bilder, tatt av  tysk etterretning under 2. verdenskrig, nå er i museets eie.
– Jeg tror at både publikum, historikere og forskere vil finne dette interessant, enten de kommer fra Tyskland, Russland eller Norge. 
Bare få timer etter at museet mottok gaven, hadde et lite utvalg bilder allerede fått en sentral plass i Forsvarsmuseets utstilling.

Spennende samling. – Det er lenge mellom hver gang vi får noe så spennende. Ikke bare er det en makeløs samling, men det som gjør den så interessant og verdifull, er det store arbeidet Etterretningstjenesten har lagt ned, sier Kjærnes. 
Alle bildene er systematisert, katalogisert, digitalisert og behandlet, en tidkrevende jobb.
– Vi ville ikke hatt ressurser eller forutsetninger til å gjøre dette selv, sier Forsvarsmuseets sjef Erling Kjærnes.
En gruppe pensjonister har stått for sortering, katalogisering, digitalisering og billedbehandling. De mer enn A4 store negativene ligger nå trygt forvart i syrefrie arkivbokser.


«Festung Kirkenes». Under 2. verdenskrig var den tyske etterretningsavdelingen Der 1. Staffel Aufklärungsgruppe 124 hovedsakelig stasjonert i Nord-Norge. Avdelingens hovedoppgave var å utføre omfattende fotorekognosering over sovje- tisk område. Oppdraget bestod i fotografere sivile og militære mål på Kola-halvøya, på Karelen, østover til Arkhangelsk og kystområdene på sør- og østsiden av Kvitsjøen. Det ble også gjennomført luftfotografering over Novaya Zemlya, Svalbard, Bjørnøya, Jan Mayen og konvoier. I august 1944 måtte avdelingen forlate Høybuktmoen og Kirkenes. En kort periode var den forlagt på Kaamanen i Finland før den igjen ble lokalisert i Norge og på Banak. Da de tyske styrkene måtte trekke sørover, ble den flyttet til Bardufoss før den endte opp på Værnes.
Krigsforløpet– Materialet vi nå har fått, dokumenterer på en særdeles interessant måte krigsforløpet. Det første flyfoto i samlingen er tatt over Niwastroj vannkraftverk syd på Kola-halvøya. Bildet er datert 28. mars 1941, nesten tre måneder før Hitler gikk til angrep på Sovjetunionen. Flyet som gjennomførte denne opearsjonen, var sannsynligvis stasjonert på Badufoss eller Værnes. De siste bildene i samlingen ble tatt over Pechenga-området 27. april 1945, bare noen dager før det ble fred, forteller Kjærnes.
De fleste bildene er påført detaljert faktainformasjon. Man kan se når de ble tatt, fra hvilken høyde, detaljinformasjon om hva de viser, og hvem som har vært fotograf. Noen er tatt bare 50 meter over bakken. Bildene er i hovedsak tatt fra fly av typen Junkers JU-88. Det var en flytype med lang rekkevidde, sier Kjærnes. Han tror at bildene kan bli utgangspunkt for et interessant bokprosjekt. Werner Fense og Werner Horst har allerede skrevet en bok, «Die Chronic der 1. Staffel Aufklaringsgruppe 124», om avdelingens virksomhet, men han hadde ikke tilgang til de unike bildene som da var i


E-tjenestens besittelse. På spørsmål fra Forsvarets forum om bil
dene spilte en rolle i årene etter krigen, får vi bare et smil til svar. En annen interessant sak i det omfattende materialet er noen kart. Dette er såkalte Heereskarten. Disse ble trykket i Berlin, og de finske og russiske geografiske navnene er alle erstattet med tyske navn.