Avdekker alvorlig overvåking

Ved to tilfeller har Politets sikkerhetstjeneste (PST) brukt skjulte tvangsmidler lenger enn de hadde lov til. Det beskriver EOS-utvalget som alvorlig. Tirsdag overleverte EOS-utvalget årsrapporten til stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen. Den tar for seg alle de hemmelige tjenestene. Også i Etterretningstjenesten er det rapportert om avvik. Et av avvikene gjaldt innhenting av samtaler fra en person bosatt i Norge. Ifølge Etterretningstjenesten skal det dreie seg om saksbehandlingsfeil. Les hele årsmeldingen her