Australia tester 3D-printere på fartøy

Verdens første deployerbare 3D-printere for forsvaret, kaller Australia maskinene. Norge jobber med lignende prosjekter.

​– Morrison-regjeringen investerer 1,5 millioner australske dollar i Supersonic Deposition 3D-printer pilotprosjektet som skal vare i to år, og som vil føre til en betydelig økning av tilgang på deler sammenlignet med hva vanlige forsyninger kan gi, skriver forsvarsindustriminister Melissa Price i en pressemelding.

Investeringen tilsvarer i underkant av 10 millioner kroner.

Trener militært personell til å bruke printer

Ministeren applauderer Charles Darwin-universitetet, som har ledet prosjektet med å utvikle 3D-printeren. I løpet av pilotperioden skal personell fra sjøforsvaret trenes i bruk av printeren. 

– Denne høyteknologiske maskinen gjør at man kan produsere metallkomponenter raskt og effektivt, som betyr at våre skip kan komme seg tilbake på vannet uten forsinkelser, sier Price.

Hun sier at kunnskapen som er ervervet gjennom dette prosjektet kan brukes til ytterligere teknologiutvikling. 

– Denne kapasiteten er et eksempel på australsk innovasjon på sitt beste og styrker regjeringens planer for å opprettholde og utvikle fartøyene.

Professor Simon Maddocks ved Charles Darwin-universitetet sier at deployeringen av printeren er en stor anerkjennelse av deres arbeid. 

– 3D-printing har potensiale til å endre mange industrier, inkludert forsvar og forsvarsindustrier, design, utvikling og forsyning, sier han til universitetets nyhetsrom.

3D-printing i Norge

3D-printing blir også satset på i Norge. Det norske selskapet Fieldmade utvikler 3D-printere og mikrofabrikker. 

– Vi er kommet ganske langt, sier daglig leder Christian Duun Norberg på spørsmål om hvor langt unna de er å deployere det i Det norske forsvaret. Maskinene deres er brukt både sommer og vinter, på åtte eller ni øvelser.

Deres 3D-printer ble demonstrert under øvelse Trident Juncture i fjor, da de viste hvordan maskinen kunne produsere nøyaktige kopier av ødelagt materiell på kort tid.

– Å få tak i en reservedel kan ta mange dager. Her kan en ødelagt komponent skannes i 3D. Manglende biter av gjenstanden blir gjenskapte. Alternativt blir komponenten produsert ut fra samme datafil som originalen. Den som treng delen kan komme og hente den i døra neste dag, sier Norberg i et intervju med Forsvarets forskningsinstitutt (FFI). 


Hær, Sjø og Spesialstyrkene

Til Forsvarets forum sier Norberg, som tidligere har vært forsker ved FFI, at de har samarbeidet med både Hæren, Sjøforsvaret og Spesialstyrkene. Dessuten har de blant annet samarbeidet med US Marines. 

– I 2016 hadde vi med printere på Flotex-øvelsen. Der vi testet en av sju prosesser innenfor 3D-printing. Prosessen vi testet er den enkleste og mest robuste på mobilt underlag. Det ga gode resultater, forteller han.

Testet 3D-printing i Flotex: Marinen øyner nye muligheter

Frem til nå er det personell fra selskapet som har operert printerne, men de har et mål om at det etterhvert skal være folk fra Forsvaret som selv bruker printerne. 

– Så kan vi understøtte dem, og bistå med service og vedlikehold, sier Norberg.