Nyheter:

Åtte vil bli sjef for Planavdelingen i Forsvaret

To kvinner og seks menn har søkt stillingen som sjef for Planavdelingen i Forsvarsstaben.

En av de åtte søkerne, brigader Henry Lindbak, er i dag nestkommanderende i samme avdeling. Tidligere var han stabssjef i Forsvarets logistikkorganisasjon. Brigader Ingrid Gjerde, nestkommanderende i kommunikasjonsavdelingen i Forsvarsdepartementet,  har blant annet stillingene sjef for Hans Majestet Kongens Garde og sjef for Krigsskolen på sin CV.

Flaggkommandør Solveig Krey har tidligere vært sjef for planavdelingen ved Forsvarets operative hovedkvarter, verdens første kvinnelige ubåtsjef og sjef for Ubåtvåpenet i Sjøforsvaret.

Brigader Morten Eggen er sjef for Forsvarsmateriell landkapasiteter, en stilling han har hatt siden 2016. Før det var han stabssjef i Cyberforsvaret. Brigader Arne Opperud er sjef for Styringsavdelingen i Forsvarsstaben. Han har bakgrunn som stabssjef i Hærstaben, og har også vært sjef for Krigsskolen.

Brigader Ivar Halset er sjef for Forsvarsmateriell felleskapasiteter siden høsten 2018. Han har blant annet bakgrunn fra HV som stabssjef. Brigader Ivar Knotten, sjef for plan- og øvingsavdelingen ved Forsvarets operative hovedkvarter, var tidligere i Cyberforsvaret. Brigader Trond Lundberg har for tiden en stilling som representant for det norske Forsvaret i USAs Central Command ved MacDill Air Force Base i Tampa, Florida. Frem til sommeren 2018 var han nestkommanderende i Planavdelingen i Forsvarsstaben, der han nå altså ønsker å bli sjef.

Powered by Labrador CMS