Atomdrevne Nato-ubåter

UBÅT. Kommunestyret i Tromsø er ikke fornøyd med at havna Tønsnes kan få økt aktivitet fra atomdrevne NATO-ubåter. Arbeidet med å tilrettelegge en ny havn i Tønsnes for å ta imot flere allierte atomubåter startet i januar. Kommunen er nødt til å utrede hvordan Tønsnes kan tas i bruk til atomubåter ettersom oppdraget følger av Norges medlemskap i Nato.
Forsvaret har tidligere opplyst at Tønsnes skal være klar til å ta imot slike fartøy i løpet av våren, skriver Nordlys.
– I våre nærområder har vi hatt tre alvorlige ulykker med atomdrevne ubåter de siste 30 årene, sier styremedlem Bjørn Egil Johansen (Rødt), og viser blant annet til Kursk-ulykken i 2000.