Nyheter:

«At utstyr leveres med feil, er fallitt for hele Forsvaret»

Kjersti Gulbrandsen Skattum og Håvard Skattum mistet sønnen i en sprengningsøvelse. De mener at Forsvaret må ta ansvar og lære av ulykken.

Publisert Sist oppdatert

​– Ingen foreldre skal måtte oppleve det vi har vært gjennom, sier Kjersti Gulbrandsen Skattum og Håvard Skattum, foreldrene til sersjant Hågen Skattum.

27. oktober 2017 omkom 21-åringen i en sprengningsulykke. Han skulle demonstrere mineryddesystemer. Ulykken burde vært unngått, slår Forsvarets undersøkelseskommisjon fast. I en fersk rapport pekes det blant annet på feil med utstyr, manglende rutiner ved bruk og at for mye ansvar ble gitt til unge og uerfarne ledere. Rapporten kommer med hele elleve forbedringsområder. Fem gjelder Hæren.  

– Det er ikke én person som kan klandres for at vi mistet en av våre egne, sier generalmajor Odin Johannessen til Forsvarets forum.

– Det er en serie av uheldige omstendigheter og heller en systemsvikt, sier sjefen for Hæren.

Politiet har gjennomført egne undersøkelser. Resultatet er at Staten ved Forsvarsdepartementet er ilagt en foretaksstraff på ti millioner kroner. 

– ta ansvar og lær

– En ting er at det kan skje hendelser i krig, sier Håvard Skattum.
– Dette var en øvelse i fredstid. Da skal ikke slike ulykker finne sted.
– Vi forventer at Forsvaret lærer av dette, tar ansvar og gjør grep for å bli tryggere og sikrere. 

Ekteparet fra Voss har ikke stilt opp for presse før. Nå gjør de et unntak. Den viktigste grunnen er behovet for å plassere ansvaret der hvor det hører hjemme. Sånn at slike hendelser ikke skjer igjen. 


Kjersti Gulbrandsen Skattum og Håvard Skattum har lest rapporten til Forsvarets undersøkelseskommisjon. De har også sett Politiets rapport. De mener at rapportene og forelegget som Politiet skriver, gir et tydelig signal og plasserer ansvaret på Forsvaret som system. Boten som Forsvarsdepartementet er tildelt, er betydelig. Det viser også hvor alvorlig hendelsen var, sier de.

Feil på utstyr, svak utdanning og mangelfull ledelse

For Håvard Skattum er det tre ting som skiller seg ut når han leser rapportene.

1. Utstyr leveres med mangler.

– Det er en fallitt for hele Forsvaret. Denne gangen var det en øvelse, men det kunne vært i krig. Forsvaret øver for å være i krig. Da kan de ikke risikere å få tildelt utstyr som ikke virker. 

Forsvaret øver for å være i krig. Da kan de ikke risikere å få tildelt utstyr som ikke virker


2. Svakheter i utdanningen.

– Sersjantene lærte å armere mineryddesystemet. De lærte ikke å avvæpne. Det forstår vi ikke. Alle som har vært i Forsvaret, kan «tøm, våpen, kontroll». Sånn bør det være med mineryddesystemet også. De må vite hvordan de skal ta det sammen igjen. 

Sersjantene lærte å armere mineryddesystemet. De lærte ikke å avvæpne. Det forstår vi ikke


3. Mangelfull ledelse.

– Vi mener at unge sersjanter fikk et altfor stort ansvar. Det som skjedde i Mauken kunne vært unngått dersom det hadde vært befal med mer erfaring til stede. Det befalet kunne sett situasjonen på en litt annen måte. Han eller hun kunne stilt de riktige spørsmålene. Utstyret virket ikke, det var mørkt og for sent. Øvelsen kunne vært stoppet, sier han. 

Det som skjedde i Mauken kunne vært unngått dersom det hadde vært befal med mer erfaring til stede


– De tilbakemeldingene vi har fått – og det vi leser i rapporten – viser jo at for mange erfarne offiserer jobber med administrasjon. Det går utover den jobben som gjøres ute ved avdelingene.


Vil gå videre

Tre ganger har Kjersti Gulbrandsen Skattum og Håvard Skattum møtt troppen til sønnen. De har også deltatt på minnemarkering i skytefeltet på Mauken og beskriver oppfølgingen fra Forsvarets pårørendekontakt som god. De forteller at det var tøft å lese rapporten fra undersøkelseskommisjonen – drøyt halvannet år etter at ulykken fant sted.

– Vi var forberedt på at den ville komme, likevel er det tøft å få det som skjedde svart på hvitt, sier Kjersti Gulbrandsen Skattum.

– Ansvaret blir tydelig plassert, det synes vi er bra. Og vi er opptatt av å gå videre. Det er lettere å gå videre når vi ser at det tas ansvar, sier hun. 

Det er lettere å gå videre når vi ser at det tas ansvar

– Vi har også forstått det slik at ingen enkeltpersoner skal straffes. Det stiller vi oss bak. Hågen var en av flere sersjanter som ble satt i en situasjon som var vanskelig å håndtere. 

***