Åpnet hall på Ørland

31. august markerte Forsvarsbygg sluttfasen i byggingen av vedlikeholdsbygget og flere andre prosjekter som danner F-35-området på Ørland flystasjon. Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide var til stede. I begynnelsen av august flyttet Luftforsvaret inn i det 10 000 kvadratmeter store skvadronbygget. Nå er også forsyningsbygg for Forsvarets logistikkorganisasjon og vedlikeholdsbygget for F-35 ferdigstilt. En forlenget rullebane skal stå klar innen første fly lander i november.