Nyheter:

Åpner Nato-døra på gløtt for Ukraina

Jens Stoltenberg sier Nato er stolt av å støtte Ukraina. Han sier alliansens dør står åpen for landet på Europas sørøstre flanke.

I en tale til Ukrainas nasjonalforsamling ga Natos generalsekretær uttrykk for støtte til landets ønske om en gang å bli medlem i alliansen.

– Døren står åpen, men det er ikke enkelt å bli med. Det krever innsats og reformer. Medlemskap er en avgjørelse som tas av alliansen og dem som ønsker å slutte seg til den. Ingen utenforstående land har vetorett. Tiden for interessesfærer er forbi, sa Stoltenberg.

– En suveren stat velger selv hvordan den legger opp sin sikkerhetspolitikk, sa Nato-sjefen.

Ba Russland trekke seg ut

På en felles pressekonferanse med president Volodymyr Zelenskyj sa Stoltenberg at det var oppmuntrende å se fremskrittene i den opprørskontrollerte Luhansk-regionen, men minnet om at konflikten i Donbass fortsatt krever liv.

– Russland må stanse sin støtte til de militante i regionen og trekke seg ut av ukrainsk territorium, sa Natos generalsekretær. Han anerkjente også Zelenskyjs personlige innsats for en fredelig løsning på konflikten. Stoltenberg gjentok også at Nato aldri vil akseptere «Russlands ulovlige annektering av Krim».

– Nato støtter Ukrainas integritet og fordømmer Russlands aggressive opptreden i Svartehavsregionen. Vi ber Russland frigi skipene som ble tatt i arrest i fjor og gi fri adgang til havnene i Azovhavet, sa han.

– Vi er også en bidragsyter

Zelenskyj takket på sin side for Natos urokkelige støtte. Han sa at han opplever Ukraina som en integrert del av «det europeiske og atlantiske sikkerhetsregionen».

– Og her er vi ikke bare en mottaker, men også en bidragsyter.

Stoltenberg sa at Nato setter pris på partnerskapet med Ukraina og landets bidrag til nettopp den nordatlantiske sikkerheten og til Nato-operasjoner i blant annet Afghanistan og Kosovo.

– Står ved deres side

I talen til nasjonalforsamlingen i Kiev sa Stoltenberg også at Nato vil fortsette å støtte arbeidet for å styrke rettsstaten, sikre minoriteters rettigheter og bekjempe korrupsjon i Ukraina.

Han minnet de folkevalgte om frihet ikke bare gir rettigheter, men også forpliktelser. Stoltenberg siterte også en av Ukrainas fremste diktere og forfattere gjennom tidene, Taras Sjevtsjenko:

– «Det er ille å ligge i lenker og råtne i et dypt fangehull. Men det er verre når man er fri, å bare sove og sove og sove». Men dere sover ikke. I parlamentet kan dere jobbe sammen til beste for alle borgere. Ukraina står på for fremtiden, og Nato står ved deres side. Vi deler deres verdier om frihet og demokrati, respekt for menneskerettighetene og for rettsstaten.