Åpner for omkamp

Arbeiderpartiet vil gå gjennom tallgrunnlaget for beslutningen om å legge ned basen på Andøya.

Publisert Sist oppdatert

– Nå har det kommet ny informasjon om kostnadene ved å flytte basen for maritime patruljefly fra Andøya til Evenes. Dersom vi kommer i regjering vil vi gå nøye gjennom grunnlaget for beslutningen.

Det sa Arbeiderparti-politiker og tidligere forsvarsminister Espen Barth Eide under demonstrasjonen foran Stortinget 5. september. «
Styrk HV», «Slå ring om Andøya Flystasjon» og «Bevar 339skv og hovedbasen for helikoptre på Bardufoss» var initiativtakere bak markeringen som hadde «Protest mot Forsvarets langtidsplan» som parole. Foruten representanter fra organisasjonene holdt forsvarspolitisk talsperson Liv Signe Navarsete fra Senterpartiet og Barth Eide appeller. Der åpnet han for omkamp om Andøya flystasjon.

– Arbeiderpartiet var med på et forlik om Langtidsplanen for Forsvaret. Men forutsetningen var at tallgrunnlaget er riktig. Nå vil vi gjennomgå disse på nytt, sa han fra talerstolen.


Kostnadsprekk? Rapporten han viser til er laget av Samfunnsøkonomisk Analyse på oppdrag fra Senterpartiet. Der gjennomgår de eventuelle besparelser ved flytting av basen fra Andøya til Evenes.

– Det skal være veldig gode grunner til å legge ned en velfungerende base, la han til.
De nye tonene faller nok i god jord hos Senterpartiet. Liv Signe Navarsete var mer bastant i sin beskrivelse av vedtaket.

– Det er basert p
å mangelfull informasjon og feilaktig tallmateriale. Rapporten påviser at det ikke er innsparinger å hente. I verste fall kan det bli en kostnadssprekk på nærmere syv milliarder, sier hun.

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide sier derimot at de er trygge på tallene som lå til grunn for regjeringens anbefaling.
Les mer her.