Åpner for innspill til langtidsplanen for forsvaret

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen vil ha innspill til den nye langtidsplanen for Forsvaret, skriver Regjeringen. Det er åpnet for å sende skriftlige innspill på e-post, samt at det blir avholdt to dialogmøter – ett i Oslo 12. november og et i Tromsø 26. november.