Nyheter:

Ansvarlig redaktør i Forsvarets forum går av

Tor Eigil Stordahl har sittet i sjefsstolen i tilsammen 25 år.

Denne artikkelen er over to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Stordahl kom fra NRK da han tok over som ansvarlig redaktør i 1991. Midt i en påbegynnende Gulfkrig og rett etter Kong Olav Vs død. Han har hatt et par permisjoner hvor han har vært i NRK for å jobbe med nyheter og i Bøler kirke. Nå går han over til pensjonisttilværelsen. 

– Jeg kommer fra Vårt Land og i bibelen heter det noe sånt som at alt har sin tid. Jeg er 68, så det er på en måte ikke bare på tide, men på høy tid, sier Stordahl.

Arven

Forsvarets forum ble til etter at daværende forsvarsminister Thorvald Stoltenberg sa at Forsvaret bare kunne bli bedre av å ha en fri og uavhengig publikasjon på innsiden. Fem år senere valgte riktignok tidligere redaktør Ole Johan Sagafos gå.

«Sagafos går over i annet arbeide på grunn av uenighet mellom ham og landets militære ledelse om den redaksjonelle linjen i tidsskriftet samt mangelfull bemanning av den sentrale redaksjon.» skrev Aftenposten i 1985. Sagafos hadde da bare sittet i overkant av et år.

Stordahl sier han hele tiden har vært forberedt på å måtte gå.

– Som redaktør må du være forberedt på å gå den dagen du ikke kommer til enighet med eieren. I valg mellom eier og redaktør, vil redaktør måtte gå, sier Stordahl, før han legger til:

– Da jeg ble ansatt av Forsvarsdepartementet, sa de: Det er departementet som ansetter og sparker redaktøren. I mellomtiden er det redaktøren som bestemmer.

– Har det vært utfordrende å balansere pressefrihet med det å være forsvarsansatt?

– Jeg trodde det skulle være vanskeligere da jeg begynte for å være helt ærlig. Toppsjefene kan spillereglene. Men det har vært en del av min jobb å forklare hvorfor det er viktig å ha et forum hvor folk kan mene og tenke forskjellig – offentlig, sier Stordahl.

Han legger likevel til at uavhengighet har vært noe Forsvarets forum har måtte forklare eierne innimellom, «antageligvis slik som andre redaksjoner», utdyper han.

– Det viktigste er at eiere ser verdien av redaksjonell uavhengighet. Vi har vært heldig med å ha utgivere som har forstått.

Stille etter stormen

Stordahl er 68 år og kunne slik sett fortsatt i jobben et par år til. På spørsmål om hvorfor han pensjonerer seg akkurat nå, forklarer han at han føler han forlater bladet i en tid hvor rammene er forutsigbare og trygge.

– Det var de ikke for tre år siden, fortsetter han og sikter til da Forsvarets forum ble foreslått nedlagt i starten av 2017.

Forslaget fra forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssens stab om å legge ned Forsvarets forum «var en del av en anbefalt strategi der all informasjon skal samkjøres bedre, der Forsvaret skal snakke med én stemme utad.», skrev Aftenposten.

Faksimile fra fagbladet Medier24.
Faksimile fra fagbladet Medier24.

Forslaget som ble lagt frem av en arbeidsgruppe hvor majoriteten av medlemmene bestod av kommunikasjonsfolk i Forsvaret møtte mye kritikk.

«Det foregår en dragkamp om fagbladet F- Forsvarets forum. Nå har den nådd Stortinget i form av et skarpt brev fra Sps Liv Signe Navarsete til forsvarsminister Ine Marie Eriksen Søreide. For sterke krefter i både Forsvarets ledelse og Forsvarsdepartementet vil legge ned dette forsvarsfaglige vannhullet i vårt medielandskap.» skrev Aftenposten Harald Stanghelle på kommentarplass.

– Nå tenker jeg at vi har en flott gjeng med dyktig journalister i redaksjonen som jeg trygt kan gå i fra, vel viten om det kommer til å gå bra med uten meg, sier Stordahl.

Han legger til at en ny ansvarlig redaktør vil få den sammen muligheten som Stordahl i sin tid hadde, til å utvikle redaksjonen inn mot den tiden vi er i, og de utfordringene fagbladet står overfor.

Nye tider

Stordahl forteller også om en publikasjon som har utviklet seg. Fra å være et blad, som Forsvarets forum er mest kjent for, til å ha nettsider med 1,3 millioner unike sidevisninger i 2019 og til å bevege seg over på nye plattformer som podkastformatet. Stordahl tror Forsvarets forum er viktig i en tid hvor Forsvaret er til stede på langt færre steder enn før, og derfor mindre synlige.

– Jeg tror det er viktig for Forsvaret å bli sett, også av folk som ikke er i Forsvaret i dag, forklarer han.

– Hva slags utfordring står den nye redaktøren overfor?

– En ny redaktør vil ha noe av de samme utfordringene som jeg og tidligere redaktører har hatt. Valg av kanaler og innhold på en måte som treffer leseren.

Hvordan nå nye målgrupper er derfor en viktig del av arbeidet, mener Stordahl.

– Lage sider på nettet som gjør at leserne føler det er noe å hente for dem. Du kan glede og forarge, men leseren må bry seg om det som står der.

Krav om avgang

Faksimile fra VGs side 3, 20.8.02.
Faksimile fra VGs side 3, 20.8.02.

Hva er den mest kontroversielle saken du har stått i?

– Det er ikke tilfeldig at jeg hare lagt frem denne, sier Stordahl og viser frem en utgave fra 2002, men to menn som kysser hverandre.

 – Et tema om homofile i Forsvaret på et tidspunkt hvor situasjonen for homofile i samfunnet ikke var den den er i dag. Jeg tror det var bra at vi turte selv om det var kontroversielt og sensitivt.

– Denne siden fylte hele side tre i VG, minnes Stordahl.

– Det var krav om redaktørens avgang.

Han sier at han har vært opptatt av at Forsvarets forum hverken skal skjønnmale eller svartmale, «men vise nyanser i holdninger og meninger», forklarer Stordahl.

– Kunne Forsvarets forum vært enda mer kritisk i sin dekning av forsvaret?

– Det er en nok en slags balansegang, ikke bare overfor eierne men også leserne. Jeg får kritikk for begge deler, når vi er for kritiske og når vi ikke er kritiske nok, sier Stordahl.

Han sier at leserne, som tradisjonelt sett har vært forsvarsansatte, vil oppleve at det er deres blad.

– Det gjør vi ikke ved å lage en glansbilde, men for leserne er det også viktig at man ikke bare snakker ned det de bryr seg om.

Starter jakten

Pensjonisttilværelsen starter 1. august. Innen den tid skal en ny ansvarlig redaktør være på plass. Det er utgiveren, som er Forsvarets fellestjenester, som lyser ut stillingen og tilsetter en ny redaktør.

– Får de noen assistanse med å vurdere kandidatene etter journalistiske kriterier?

– Det må du spørre dem om, ler Stordahl, og legger til at han er blitt spurt om råd før stillingen lyses ut. 

– Har du tillit til at den prosessen blir gjort riktig?

– Ja, jeg håper det. Jeg håper jeg har kunne bidratt såpass...

– Thorvald Stoltenberg sa en gang at tidsskriftet skulle rette kritisk oppmerksomhet mot forsvarssektoren. Det ville bidra til et bedre forsvar. Det var litt unikt i fagpressen. Vi var en pioner, forteller Stordahl.

– Jeg er for det forsvaret vi har, men jeg ikke for alt som skjer der. Og det må vi kunne snakke om, legger han til.

Men om ikke lenge skal han ikke snakke så mye mer om det. Han sier han ikke har planer om å henge rundt i gangene. Han skal finne på noe helt annet.

– Men kanskje jeg blir invitert på julebord? avslutter han med et smil.

Powered by Labrador CMS