Ansatt i Bodø dømt til fem års fengsel og 340.000 kroner i oppreisningserstatning

Onsdag kom dommen hvor en mannlig forsvarsansatt i Bodø er dømt til fem års fengsel og til sammen 340.000 kroner i oppreisningserstatning, skriver NRK. En ansatt i Forsvaret i Bodø ble i fjor siktet og tiltalt for seksuelle overgrep mot fem andre forsvarsansatte. Nå er 32-åringen dømt til fem års fengsel. I tillegg dømmes han til å betale henholdsvis 150.000 kroner, 100.000 kroner, 50.000 kroner og 40.000 i oppreisningserstatninger, skriver Avisa Nordland.
– Jeg har gjennomgått dommen med min klient og vi har anket dommen i sin helhet. Det gjelder bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet, straffeutmålingen og de idømte erstatningskravene, sier advokat Tor Haug til NRK. Den dømte mannen mener han ikke er skyldig i gjerningene han nå er dømt for. Derfor anker de saken til lagmannsretten.