Ankerett for alle veteraner

Et flertall på Stortinget sørger for at veteraner som har vært i internasjonal tjeneste etter 1. januar 2010, får ankerett i erstatningssaker.
– Dette er en viktig seier i kampen mot bruk og kast av norske soldater, og for en verdig behandling av skadde veteraner, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes til NTB.
Retten til å anke mistet denne gruppen veteraner i etterkant av forsvarsloven av 2017, men nå er denne bestemmelsen i loven reversert.