Ammunisjonsformet leppestift og kammuflasjefargede stiletter

Forsvarets kvinnenettverk fyller 30 år.

Publisert Sist oppdatert

– Vi fikk reaksjoner da invitasjonene ble sendt ut på rosa papir, men det tålte vi – vi var vant til motstand, sier Solveig Eikeland. Hun er tidligere offiser i Hæren og for 30 år siden tok hun initiativ til å etablere det som i dag kalles Militært kvinnelig nettverk. 

Torsdag var hun tilbake på scenen i Fanehallen på Akershus festning, snart 30 år etter stiftelsesmøtet samme sted.

Ikke bare fargen på invitasjonen var kontroversiell i 1989, men at et eget kvinnenettverk i det hele tatt startet opp.

– Det var mye motstand til at vi skulle samles. Usikkerheten var stor i Forsvaret. Hva var dette for noe? Kvinner lurte på om de skulle tørre å bli med i nettverket, forteller Eikeland.

Handlet om lederutvikling


Hun sier det handlet om å i fellesskap med andre, lage en kvinnelig soldatidentitet.

– Det var forholdsvis stor motstand til at vi skulle kunne gå i uniform. De fleste av oss opplevde at det ble stilt spørsmål til om kvinner hadde noe i Forsvaret å gjøre og om kvinner burde forsvare landet. Vi skulle forme rollen år, vi ønsket å endre kulturen og bidra til en god utvikling.

­– Å møte en militære organisasjon, med flere hundre års tradisjoner - bygget opp av menn, var ikke bare enkelt.

Eikeland peker på at å samle kvinner i et eget nettverk, i bunn og grunn handler om lederutvikling, som er en viktig del av kjernen i Forsvarets virksomhet.

– Skal vi få de beste lederne, må vi ta utgangspunkt i den enkeltes egenart.

– Dette skjer best i fellesskap, mer enn i konkurranse med andre. 

Rekordoppmøte


– Opprettelsen av nettverket kom etter at kvinner selv i mange år måtte ta ansvar for likestillingen i Forsvaret, sa Miriam Weierud, leder av Militært kvinnelig nettverk, da hun åpnet seminaret i anledning 30-års jubileet onsdag.

Men selv om 30 år er gått, møter kvinnene i nettverket fortsatt mange fordommer. Tidligere i år fortalte Elin Marie Leonhardsen til Forsvarets forum at hun i lang tid ikke hadde noe som helst interesse av å delta på det som i hennes kretser, ble omtalt som «mensenseminaret». Likevel ble opplevelsen mer enn positiv, når hun ved en tilfeldighet endte med å delta.

For 30 år siden kom 70 kvinner på stiftelsesmøtet. Torsdag var tre ganger så mange samlet, noe som er en ny rekord for Militært kvinnelig nettverk.

***

Solveig Eikeland er i dag stabsdirektør i Oslo havn. Etter at hun avsluttet en 20 år lang karriere som yrkesoffiser, har hun hatt en rekke stillinger på mellom- og toppledernivå både i private og offentlige virksomheter.