Nyheter:

Amerikansk general roser norske øvingsforhold

– De vinterforholdene vi får bryne oss på i Norge, finnes det ikke maken til noe sted i verden.

Nato-øvelsen Cold Response i Norge i mars er en mulighet til å drive vintertrening under forhold som ikke finnes noen andre steder, sier amerikansk general.

– Vi har kalde områder i USA også, men ikke så kalde og ikke så langt nord. Vi driver vintertrening i Bridgeport i California, sier generalmajor Partick J. Hermesmann i de amerikanske marinestyrkene til NTB. 

Han skynder seg å legge til at det ikke er snakk om strendene i Sør-California, men kalde fjell nord i delstaten.

– Men de vinterforholdene vi får bryne oss på i Norge, finnes det ikke maken til noe sted i verden, så vidt jeg vet, sier Hermesmann.

– Viktige allierte

Men det er altså likevel noe helt annet enn det som venter under Cold Response 2020, som primært skal foregå i Troms i den første halvdelen av mars.

– I tillegg er det norske forsvaret og det norske folket viktige allierte. Derfor kommer vi til Norge for å øve, forklarer generalmajoren som leder USAs marinestyrker i Europa.

I år stiller amerikanerne riktignok med rundt 3.000 færre soldater enn planlagt, meldte avisen Fremover nylig. Generalmajoren sier det ikke er grunn til å lese noe spesielt inn i det.

– Det blir en liten reduksjon, men det skyldes forpliktelser andre steder i verden. Det vil alltid være variasjoner i hvor mange som sendes på ulike øvelser, og vi vet ikke det endelige tallet før vi står der.

Trener på landgang

Norge stiller med 8.000 av de rundt 15.000 deltakerne i det som er årets største militærøvelse i Norge, forteller kontreadmiral Sverre Engeness ved fellesoperativt hovedkvarter (FOH), som har ansvaret for ledelsen.

– Dette er primært en land- og amfibiebasert øvelse, men sjø- og luftstyrker deltar også, forteller han. Nederland, Storbritannia og USA skal drive landgangsoperasjoner som en del av øvelsen, noe som er nytt i denne sammenhengen.

Øvelsen holdes i området fra Narvik og nord- og østover til Finnmark, med brorparten av aktiviteten i Troms. Cold Response starter 2. mars, mens det som skjer i felten, avvikles mellom 12. og 18. 

I tillegg til å trene på ulike stridsscenarioer, sier Engeness at det også er en del logistikk for å få styrker fra ti land til og fra Nord-Norge.

– Britene og nederlenderne kommer sjøveien, mens amerikanerne skal forflytte personell og utstyr fra sine fremskutte lagre i Trøndelag, sier han.

Forberedt på russisk nærvær

Også Sverige og Finland er med på øvelsen, noe Engeness ser på som en styrke. Han sier de også er forberedt på økt russisk aktivitet i forbindelse med øvelsen.

– Under Trident Juncture i 2018 så vi at russerne sendte noen signaler til Norge og Nato. Nå er det snakk om en øvelse som holdes annethvert år og som de kjenner godt til, så det burde ikke komme som noen overraskelse på dem, sier han

– Men det kan være at de er ute og følger med fra skip eller fly, legger kontreadmiralen til.