Alvorlige mangler​

Riksrevisjonen peker på alvorlige mangler i fregattvåpenet. I rapporten som ble lagt fram den 7. februar pekes det på noen hovedfunn;
* Fregattvåpenet har en lavere operativ evne enn forutsatt av Stortinget.
* Reservedelsforvaltningen svekker fregattenes operative evne.
* ​Det er et etterslep i vedlikeholdet av fregattene som svekker operativ evne.
Les hele rapporten hos Riksrevisjonen​.