Aftenposten: 2,4 mrd. ekstra skal «fullfinansiere» Forsvaret

I dag legges statsbudsjettet for 2020 frem. Ifølge Aftenposten legges det opp til at antall soldater i Forsvaret skal opp.

​Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) sier til Aftenposten at forsvarsbudsjettet for 2020 vil øke med 2,4 milliarder kroner. Dette gir en netto økning av forsvarsbudsjettet på 3,6 prosent sammenlignet med 2019, skriver avisen. Ifølge Forsvarsdepartementet har de tatt høyde for lønns- og prisvekst.

– Dette er det siste budsjettåret for inneværende LTP. I 2016 tok vi mål av oss til å øke budsjettene med tilsammen over åtte milliarder kroner. Nå holder vi det vi lovet. Vi fullfinansierer langtidsplanen, og har startet forberedelsene til en ny, sier Bakke-Jensen til Aftenposten.

Overfor Aftenposten lover Frank Bakke-Jensen at det nå blir en oppbemanning av den operative delen av Forsvaret.

– Ja. Jeg er helt enig i at vi har vært for få. For å øke robustheten i Forsvaret, for å seile og fly mere, må vi ha mer personell, sier han.

Forsvarsbudsjettet lå i 2019 på 58.863.526 milliarder kroner. 

Regjeringen kunngjorde nylig at de har funnet budsjettposter på omlag 5,2 milliarder kroner som kan tas med i beregningen når Norge rapporterer inn hvor mye de bruker på forsvar til Nato. Budsjettpostene inkluderer pensjonsutgifter, redningshelikoptre, Natos sivile programmer og FNs fredsbevarende operasjoner. Den nye regnemåten betyr at forsvarsutgiftene utgjør 1,8 prosent av BNP i 2019.
– Og prognosene sier at vi også vil bruke 1,8 prosent av BNP på forsvar i statsbudsjettet for 2020, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) til VG.

Budsjettgjennomgangen kom etter oppfordring fra Natos generalsekretær Jens Stoltenberg, som ønsker mer sammenlignbare forsvarsbudsjetter. Norge er ikke alene om dette. En rekke av Natos medlemsland finregner i disse dager på pengebruken, i håp om å kunne blidgjøre USAs president Donald Trump ved å nærme seg den gylne to-prosenten av BNP.