Nyheter:

9190 Afghanistan-veteraner har fått tilsendt undersøkelse.
9190 Afghanistan-veteraner har fått tilsendt undersøkelse.

Utsetter svarfrist for Afghanistan-undersøkelsen

Prosjektleder Hans Jakob Bøe håper opp mot 60 prosent svarer på undersøkelsen. Ny frist er 15. november.

Publisert Sist oppdatert

9190 kvinner og menn som har tjenestegjort i Afghanistan har fått tilsendt undersøkelsen digitalt. Svarfristen var egentlig satt til 1. november, men dette har nå blitt utsatt til midten av måneden.

– Det er 54 prosent som har svart foreløpig. Vi håper å komme opp mot 60 prosent. Det vil øke påliteligheten av datamaterialet vi samler inn, forklarer Hans Jakob Bøe ved Institutt for militærpsykiatri og stressmestring.

­ Dette er ikke den eneste undersøkelsen som Forsvaret har sendt ut den siste tiden. Også MOST-undersøkelsen om mobbing og seksuell trakassering har svarfrist 15. november.

– Det er litt uheldig at de som jobber i Forsvaret får tilsendt to større undersøkelser samtidig. Men det er vanskelig å si noe om hvordan det har påvirket antallet som svarer, sier Bøe.

Les mer: Vil ha svar fra forsvarsansatte på Afghanistan-undersøkelsen

Første undersøkelse i 2012

Den første Afghanistan-undersøkelsen kom i 2012. Hensikten denne gangen er å kartlegge om det har vært endringer i hvordan veteranene opplever sin psykiske og fysiske helse, samt livskvalitet, siden den gang.

Alle som har tjenestegjort i Afghanistan i perioden 2001–2020 har fått tilsendt spørreundersøkelsen. Den gjennomføres av Forsvarets sanitet i samarbeid med Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. Oppdraget er gitt av Forsvarsdepartementet.

Undersøkelsen tar 20-40 minutter å gjennomføre. Da den ble sendt ut for åtte år siden var det 56,7 prosent som svarte.

– Har dere noen hypoteser om hvordan utviklingen har vært siden 2012?

– Det har blitt gjennomført lignende studier i Danmark og Nederland, med noen års mellomrom. De viste at veteranene rapporterte om en økning i posttraumatiske stressplager. Det gir grunn til å følge med på hvordan det går med våre veteraner, også flere år etter tjenesten.

Utgir rapport

Svarene lagres i Forsvarets helseregister og forskerne får bare tilgang til anonymiserte data. Forsvarets sanitet har derfor ikke mulighet til å gå tilbake og identifisere de som besvarer spørreskjemaet.

– Vi har noen tall klare våren neste år. Rapporten vil deretter bli presentert i forbindelse med veterankonferansen høsten 2021. Resultatene vil også bli brukt som grunnlag for vitenskapelige artikler og i opplæring av helsepersonell, sier Bøe.

Sjefen for Forsvarets sanitet, Jon Reichelt, kaller det for en dugnad for å øke kunnskapen om, og bedre ivaretakelsen av veteraner.

– De fleste Afghanistan-veteraner er friske og lever med god funksjon og livskvalitet. Men det er viktig at flest mulig svarer på spørreundersøkelsen. På denne måten får vi et så riktig bilde som mulig og kan yte hjelp til de som sliter. Dette vil også bli brukt i forebyggende arbeid og som kan komme nye generasjoner veteraner til gode, sier Bøe.

Powered by Labrador CMS