Nyheter:

En soldat fra den afghanske nasjonalgarden står vakt ved et sjekkpunkt i Jalalabad, lamgs Kabul highway, øst for Kabul. lørdag 4. april 4, 2020.
En soldat fra den afghanske nasjonalgarden står vakt ved et sjekkpunkt i Jalalabad, lamgs Kabul highway, øst for Kabul. lørdag 4. april 4, 2020.

Rapport: Nato skjuler omfanget av Taliban-angrep

Nato oppgir ikke lenger hvor ofte Taliban angriper i Afghanistan, ifølge USAs generalinspektør for afghansk gjenoppbygging, John F. Sopko.

Publisert

Den USA-ledede Nato-operasjonen har tidligere offentliggjort detaljert informasjon om angrep fra Taliban og andre opprørsgrupper i Afghanistan, men dette er det nå slutt på.

Opplysningene har gitt et godt bilde av hvor sterkt Taliban står i landet og hvor effektive afghanske sikkerhetsstyrker og deres Nato-allierte har vært i å bekjempe dem.

I sin siste rapport om utviklingen i landet, kan man bare lese at Taliban «trappet opp angrepene» i mars, konstaterer USAs generalinspektør for afghansk gjenoppbygging, John F. Sopko.

Forhandler

Natos ledelse i Afghanistan begrunner endringen ved å vise til de pågående forhandlingene mellom USA og Taliban, som begge parter håper skal lede til amerikansk tilbaketrekning fra landet.

Over 18 år har gått siden USA og andre vestlige land hjalp en allianse av krigsherrer og opprørere til makten i Kabul.

USA og Nato hadde på det meste over 150.000 soldater i Afghanistan, men avsluttet offisielt kampoperasjonene der i 2014.

Kontrollerer halve landet

USA har fortsatt rundt 12.000 soldater i landet, men planlegger å redusere antallet til 8.600 de kommende månedene. Norge har rundt 60 spesialsoldater i landet.

Taliban kontrollerer nå over halvparten av Afghanistan, men den USA-ledede Nato-operasjonen sluttet alt i 2018 å oppgi hvor stor del av landets som var opprørskontrollert.

Den afghanske regjeringen sluttet samtidig å oppgi hvor mange medlemmer av sikkerhetsstyrkene som blir drept i Taliban-angrep.

Powered by Labrador CMS