Advarer forsvarsledelsen mot kuttplaner

Forsvaret vil tape hvis frikjøpte tillitsvalgte forsvinner, mener arbeidstakerorganisasjoner. – Da forsvinner sikkerhetsventilen til de ansatte, sier tillitsvalgt.

Publisert Sist oppdatert

Håvard Støle har vært frikjøpt tillitsvalgt fra 2012. Han skal sørge for at ansatte i Heimevernet blir tatt på alvor; at spørsmålene de reiser blir besvart og han skal sørge for at samarbeidet med arbeidsgiver og arbeidstaker, fungerer best mulig, forteller han. Hvis forsvarsledelsen ønske om å fjerne finansieringen av frikjøpte tillitsvalgte blir gjennomført, vil det svekke Forsvaret.

– Vi er smurt tynt nok ut som det er, sier Støle i Befalets fellesorganisasjon (BFO).

Han sikter til de rundt 28 frikjøpte tillitsvalgte i Forsvaret – de som bruker hele arbeidsdagen – til å fungere som et bindeledd mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Ved å overlate ansvaret til hver enkelt gren og avdeling å betale kostnaden ved å ha tillitsvalgte, vil det svekke samarbeidet mellom arbeidsgiver, den ansatte og organisasjonene, sier Støle.

I dag er det rundt én frikjøpt tillitsvalgt i snitt for hver 500 ansatte i Forsvaret.

 – Vi er sikkerhetsventilen til den ansatte, og vi forhindrer mye frustrasjon. Den tillitsvalgte er ofte den som kjenner avdelingen og sjefen best, og vet hvor skoen trykker. 

 – Ikke Nok tid

«Et system hvor vi legger oss på det samme som det er i resten av staten. Det vil si at tillitsvalgte vil få anledning til å bruke tid til å forberede sine saker og representere de ansatte på en god måte. Den (nåværende ordningen) er designet i en periode som nå ligger langt bak oss, og det er behov for å se på nye løsninger».

Det sa forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen til TV 2 da nyheten om at forsvarsledelsen ønsket å fjerne de frikjøpte tillitsvalgte ble kjent forrige uke.

– Forsvarssjefen skal ikke løpe fra ansvaret som arbeidsgiver (Torbjørn Bongo, NOF). 

At tillitsvalgte i et slikt system skal kunne følge opp de ansatte på en like god måte som i dag, stiller forbundsleder i Norges offisers- og spesialistforbund (NOF) Torbjørn Bongo, seg tvilende til. NOF peker på retten til medbestemmelse og viser til at det i kommunal og fylkeskommunal sektor sikres én frikjøpt tillitsvalgt ved 375 medlemmer, deretter ved. 475, og videre ved hvert 575 medlem.

– Jeg er litt forundret over det svaret fra forsvarssjefen, sier Bongo og fortsetter.

– Fjerning av de frikjøpte tillitsvalgte vil føre til at handlingsrommet blir mindre. Forsvarsledelsen fraskriver seg ansvaret for å få til et fungerende trepartssamarbeid (mellom organisasjonene som representerer arbeidsgiver og arbeidstaker, og staten, journ. anm) og dytter det nedover.

Her kan du lese en kronikk fra nestleder i NOF, Tor Egil Vangstad, som advarer mot konsekvensene ved å fjerne frikjøpte tillitsvalgte

– Forsvarssjefen skal ikke løpe fra ansvaret som arbeidsgiver, sier Bongo.

I en pressemelding fra NOF heter det blant annet at: «Uten de frikjøpte tillitsvalgte hadde det på de fleste arbeidsplasser i Forsvaret (og andre arbeidssteder) ikke vært mulig å gjennomføre en så velfungerende og resultatgivende oppfølging av både den enkelte ansatte, omstillingsprosesser og medvirkning i svært mange ulike prosesser som det som gjøres i dag».

Har skapt usikkerhet

Det er beregnet at ordningen med de rundt 28,5 stillingene med frikjøpte tillitsvalgte koster Forsvaret 30 millioner kroner i året.

Leder i BFO, Jens Jahren, mener at ordningen med at Forsvaret har fulltidsansatte tillitsvalgte, er kosteffektivt. Ved å fjerne ordningen som sikrer finansieringen sentralt, dyttes utgiftene over på driftsbudsjettene til forsvarsgrenene og driftsenhetene i Forsvaret.

– Vi er negative til usikkerheten utspillet fra arbeidsgiver har skapt (Jens Jahren, BFO).  

– Arbeidet som de tillitsvalgte legger ned, er noe som må gjøres uansett. Om forsvarsledelsen velger å fjerne ordningen med frikjøpte tillitsvalgte, må samarbeidet mellom partene fortsatt fungere.

– Vi er negative til usikkerheten utspillet fra arbeidsgiver har skapt. Det er helt unødvendig, sier Jahren.

Kritiske stemmer

Ifølge forbundsleder Torbjørn Bongo vil en eventuell fjerning av frikjøpte tillitsvalgte senke takhøyden i Forsvaret. Det vil gjøre det vanskeligere å komme til orde med kritiske motforestillinger. Tillitsvalgte blir kanskje oppfattet som «et hår i suppa» for forsvarsledelsen. Likevel er de viktige for å forhindre frustrasjon og at ansatte slutter i Forsvaret, sier Bongo. Også han kaller tillitsvalgte en «sikkerhetsventil».

– Vi har opplevd et større behov for dem – særlig knyttet opp mot omstillinger. Det har ført til at tillitsvalgte må involvere seg på flere områder, sier Bongo.

Tillitsvalgt i BFO, Håvard Støle, mener en eventuell fjerning av frikjøpte tillitsvalgte, er en dårlig løsning for Forsvaret.

I de fleste tilfellene er vi medspillere for arbeidsgiver i den form av at vi søker å finne de beste løsningene for Forsvaret. Vi har et godt kontaktnett på alle nivåer og det gir oss muligheten til å informere bredt i organisasjonen. Det kommer Forsvaret til gode da det gir økt trygghet i organisasjonen, sier Støle. 

Støle mener at tillitsvalgte, som har det som heltidsjobb, er en forutsetning for medbestemmelse og et godt samarbeid mellom partene på alle nivåer i arbeidslivet. Det sørger for kompetente tillitsvalgte, sier Støle.  

– Vi gjør Forsvaret bedre sammen og  medbestemmelse vil ikke finne sted uten at vi er organisert, avslutter han. 

Han mener Forsvaret moderniserer medvirkningen ved å ha frikjøpte tillitsvalgte på lavere organisasjonsnivåer. 

Videre skriver han at medbestemmelse i henhold til hovedavtalen skal utøves der den gir størst nærhet til beslutningene.

«Det er også på dette nivået den tillitsvalgte i størst mulig grad kan representere sine medlemmer og deres interesser», fortsetter Bøe i eposten til Klassekampen.

PS! Forsvarets forum har stilt forsvarsledelsen spørsmål hvordan og hvorfor de ønsker å forandre den nåværende ordningen med frikjøpte tillitsvalgte. Vi publiserer svarene så snart de foreligger.