Å blidgjøre Trump

USA vil ikke være fornøyd før Norge satser mye mer på Forsvaret, skriver kommentator i DN, Sverre Strandhagen. Bare fem land av Natos 28 medlemmer innfrir to-prosentmålet. Norge ligger midt på treet og vi ligge rundt 1,58 prosent av bnp i 2017. Strandhagen skriver videre at til tross for økt satsing på forsvar i den nye langtidsplanen, må det betydelig mer penger på bordet i neste langtidsplan.