5G-nettet en kritisk del av fremtidig norsk infrastruktur

Vi må være sikre på at 5G-nettet er trygt, sier oberstløytnant Geir Hågen Karlsen ved Forsvarets høyskole, ifølge TV2. I en kronikk peker han på utfordringene knyttet til utbyggingen av neste generasjons mobilnett. 5G-nettet er kanskje den mest kritiske delen av fremtidig norsk infrastruktur, påpeker Karlsen, som er hovedlærer i strategisk kommunikasjon ved Forsvarets høyskole. PST-sjef Benedicte Bjørnland sa under presentasjonen av PSTs trusselvurdering mandag denne uken at man«bør være oppmerksom på Huawei som aktør». Statlig etterretningsvirksomhet og angrep mot datanettverk er første punkt i PSTs ferske trusselvurdering. Vestlige hemmelige tjenester fremhever Russland og Kina som den største trusselen, både for etterretning, påvirkning og sabotasje, skriver Geir Hågen Karlsen.