42 millioner kroner på kaifornyelse

​Gottesjord kai i Sørreisa i Troms fylke er fornyet og klar for å ta imot større militære fartøy, melder Forsvarsbygg. De siste årene er det blitt avdekt betydelige skader på Nato-kaias underbygning, særlig i form av avskalling på betongpilarene i tidevannssonen. Den største innsatsen har vært i form av undervannsstøp på disse kaipilarene. Forsvarsbygg har samtidig fått reparert en del skader på utstyret oppå kaia, som rekkverk, stiger, pullerter, fendere og lysutstyr.