4000 Afghanistan-veteraner intervjuet av forskerteam

Militærpsykolog i Forsvarets sanitet, Andreas Espetvedt Nordstrand og et forskerteam har sett på hvordan 4000 av de 7000 norske Afghanistan-veteranene opplevde å bli utsatt for ulike traumatiske opplevelser, skriver VG+. Da oberstløytnant Aleksander Jankov (43) kom hjem, kom reaksjonene. – Det var en tung periode. Tomhet og rastløshet på én gang.