Nyheter:

29. september

Vi følger frigjøringen av Finnmark i 1944 - dag for dag. Få med deg tidslinja utover høsten!

Vadsø  blir på nytt utsatt for angrep av russiske bombefly. Tyskerne hevder at russerne taper 25 fly.

• Marsjall Kirill Meretskov planer om angrep mot tyske styrker i Norge blir godkjent uten at den norske regjeringen blir informert om planene.