27 spørsmål til regjeringen

Ap, SV og KrF har sendt til sammen 27 spørsmål til statsminister Erna Solberg (H), justis- og beredskapsminister Tor Mikkel Wara (Frp) og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H). Solberg må blant annet levere en oversikt over all rapportering fra regjeringen til Stortinget om objektsikring fra 2014 til i dag, og presisere hva som er korrekt informasjon og hva som er feil eller upresist. 
Statsministeren må også, ifølge avisen, svare på når hun mener en grunnsikring i Forsvaret vil være i mål, etter å ha gitt inntrykk i høringen om at dette kunne være aktuelt for 2025. Forsvarsministeren blir spurt om når 2025 ble bestemt som en sluttfrist og hvorfor forskyvningen ikke har blitt kommunisert til Stortinget tidligere. Les hele saken på VG.