Nyheter:

23. september

Reich-kommissær Joseph Terboven rykker inn annonser i alle de nord-norske avisene. Her lover han høye belønninger til de som deltar i jakten på, eller rapporterer om nedskutte eller havarerte allierte fly.