Nyheter

FREDET: 1500 grantrær ble hugget ned i en fredet del av Trandumskogen.
FREDET: 1500 grantrær ble hugget ned i en fredet del av Trandumskogen.

Kommisjon skal granske Trandumskogen-hendelse

Forsvarsministeren vil ha en gjennomgang av hva som skjedde da et Norges viktigste kulturminner fra 2. verdenskrig ble hugget ned.

Publisert

Det var i begynnelsen av juni at store deler av det fredede området i Trandumskogen ble hugget ned. 1500 grantrær ble hugget ned. Det ble blant annet brukt hogstmaskiner, noe som gikk utover bakken.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

Hogsten og bruken av hogstmaskiner er anmeldt til politiet av Viken fylkeskommune og Ullensaker kommune.

– Vi har begått en alvorlig faglig feilvurdering i forbindelse med nedhogst av trær i Trandumskogen, skrev avdelingsdirektør Jan Erik Johansen i Forsvarsbygg i en pressemelding.

Les også: Forsvarsbygg hugget fredede trær i Trandumskogen: – Uopprettelig skade

Uavhengig kommisjon

Nå har Forsvarsdepartementet satt ned en egen undersøkelseskommisjon.

– Kommisjonen skal klarlegge hva som har skjedd og vurdere tiltak for å sikre at ikke noe tilsvarende skal kunne skje i fremtiden, både på kulturhistoriske eiendommer og andre områder der det er verneinteresser som skal tas hensyn til, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen i en pressemelding.

Spesialrådgiver Frank Alvern fra Forsvarsdepartementet vil lede arbeidet. I tillegg vil kommisjonen bestå av:
· Avdelingsleder Aksel Granhus, Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)
· Assisterende miljøvernsjef Per Kristian Austbø, Statsforvalteren i Rogaland
· Seksjonsleder Sigrid Solheim Murud, Riksantikvaren
· Advokat/partner Kristian Jåtog Trygstad, Advokatfirmaet Mageli
· Rådgiver Mille Charlotte Bruun-Olsen Hauge, Forsvarsdepartementet

Kommisjonen skal levere en første rapport i september 2021. Endelig rapport skal være klar innen 1. oktober 2021.

Rydder opp

Forsvarsbygg skriver på sin nettside at «reetableringsarbeidet» på Trandumskogen starter mandag 28. juni.

Arbeidet foregår i samarbeid og dialog med Viken fylkeskommune, Ullensaker kommune, Stiftelsen Trandum og Øvre Romerike Forsvarsforening. I første omgang går det ut på å rydde i kvisten etter hogsten. Det vil skje med kranbil fra utsiden av skogsområdet samt ved forsiktig bruk av traktor. I tillegg skal kjøresporskader repareres og «revegeteres».

– Det tillates ikke at det etableres nye sår eller skader under disse operasjonene, sier prosjektleder Pål B. Henriksen i pressemeldingen.

Trandumskogen inneholder blant annet massegraver av mennesker som ble henrettet av den tyske okkupasjonsmakten under andre verdenskrig. I alt ble 173 nordmenn, seks briter og 15 russere henrettet her. Den 8. mai i fjor ble skogen vedtatt fredet.

Powered by Labrador CMS