Nyheter:

15. september

Altafjorden har Tirpitz, et tysk slagskip, holdt seg skjult. Etter flere forsøk på å senke slagskipet klarer engelske bombefly å få inn flere treff. Skipet blir så kraftig skadet at det ikke lenger kan seile til sjøs. Det bli derfor flyttet til Tromsø for å bli brukt som en flytende festning.