13.000 med i reservistundersøkelse

​Forsvarets mediesenter gjennomfører sommeren 2019 en spørreundersøkelse om kunnskaper og holdninger til tjeneste som reservist. Undersøkelsen er et samarbeidsprosjekt mellom Forsvarsdepartementet og Forsvaret, og er et ledd i arbeidet med å videreutvikle og forbedre rammebetingelsene for reservistene. Norske Reserveoffiserers Forbund (NROF) har også vært involvert i utformingen av spørsmålene, skriver Forsvaret på egne nettsider. Reservister er personer som fyller viktige funksjoner for Forsvaret, men har sitt primære virke i det sivile. Heimevernsoldaten er det klassiske eksempelet, men det er reservister i stort sett alle deler av Forsvaret. Undersøkelsen sendes ut til et representativt utvalg på om lag 13.000 personer som har, eller har hatt, et tjenesteforhold i Forsvaret.