10 millioner ekstra

Forsvaret får 10 millioner mer etter utplasseringen av amerikanske soldater på Værnes, skriver Adresseavisen . Økningen på ti millioner kroner er i statsbudsjettet knyttet direkte til prøveordningen med rotasjonsbasert stasjonering av amerikanske marinesoldater i Norge.