1 av 20 er avhengige av dataspill

Omfanget av dataspillavhengighet blant soldater er knapt halvparten av hva det er i det sivile.

Publisert Sist oppdatert

Det har ikke tidligere vært kartlagt spilleavhengighet i militær sektor, men tillitsvalgte har rapportert økende bekymring for spilleproblemer blant menige. Også Hjelpelinjen for spilleavhengige rapporterer om henvendelser fra vernepliktige eller deres foresatte.

Derfor foretok Forsvarets sanitet (FSAN) i samarbeid med Universitetet i Bergen en spørreskjemaundersøkelse blant soldater som startet førstegangstjenesten i august 2013 og januar 2014 og supplerte med kadetter fra Madla høsten 2015, slik at man passerte 1000 svar. Og svarene viste at nesten 84 prosent hadde deltatt i dataspill de siste seks månedene. 49 rekrutter (4,8%) ble klassifisert som avhengige, ut fra en skala som benyttes internasjonalt. Til sammenlikning er 11,4 % av aldergruppa 16 - 24 år i Norge klassifisert som problemspillere. De har ofte også symptomer på depresjon, angst, ensomhet og mangel på stimulering. 

– Det er ikke overraskende at det er mindre spillavhengighet blant soldater ut fra den seleksjonen som Forsvaret gjennomfører. Kanskje er det litt overraskende at såpass mange som én av 20 soldater er avhengige, sier doktor i psykologi ved Universitetet i Bergen – Helga Myrseth.

Kanskje er det litt overraskende at såpass mange som én av 20 soldater er avhengige

Hun kan fortelle at de har fulgt opp de samme rekruttene for å finne ut hvordan dataspillingen utviklet seg i løpet av førstegangstjenesten, om det ble mer eller mindre spilling. Men det gjenstår en del analysearbeid før resultatet av dette kan presenteres.

– Vi prøvde også å se på pengespillproblemet, men det er så lite i Forsvaret at vi ikke kan lage pålitelig statistikk, sier Myrseth, som har inntrykk av at dataspill er et økende problem i samfunnet.

Undersøkelsen er referert i den årlige rapporten fra Forsvarets sanitet: Helse for stridsevne. Den beskriver – også i år – en bedre helse og lavere dødelighet i Forsvaret enn i resten av befolkningen.