Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen og optimalisere vår nettside. Ved å bruke nettstedet godtar du vår bruk av denne informasjonen. Les mer om dette i vår personvernerklæring

 

 

forum_2923_–forliteerfaringpåbrforum_2923_–forliteerfaringpåbrhttp://forsvaretsforum.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=10687SJEFER: Rune Andersen (t.v) og sjef for Sjøforsvaret, Nils Andreas Stensønes, holdt pressekonferanse etter at rapporten fra Statens havarikommisjon ble offentlig (Foto: Ørn Borgen/NTB Scanpix)./forum-media/PubImages/xi5YYMO5dp0.jpgSJEFER: Rune Andersen (t.v) og sjef for Sjøforsvaret, Nils Andreas Stensønes, holdt pressekonferanse etter at rapporten fra Statens havarikommisjon ble offentlig (Foto: Ørn Borgen/NTB Scanpix).

Sjef Marinen: – For lite erfaring på broen

– Det er jeg som har ansvaret med å påse at alle får tilstrekkelig opplæring, forteller sjef for Marinen, Rune Andersen.

Sjef for Marinen sier at Sjøforsvaret nå utarbeider en bestemmelse for minimumstid, fra navigasjonsutdanning fra Sjøkrigsskolen, før ansatte i Sjøforsvaret fungerer i rollen som vaktsjef.

– Vi kommer til å gjøre om i tjenesteplanene som medfører at man står lenger i rollen som navigatører før man går videre til andre krigføringsområder om bord fartøyet, sier Andersen.

– Det vil gi oss et system som øker erfaringsnivået på broen.

Er det noe minimumstid for når man regnes som erfaren?

 

 

forum_2923_–forliteerfaringpåbrFakta om Helge Ingstad-havariet<p class="forsvaretElement-p">​</p><p class="forsvaretElement-p">* Natt til 8. november i fjor la tankskipet Sola fra kai ved Stureterminalen i Øygarden i Hordaland.</p><p class="forsvaretElement-p">* Noe over en halv time senere kolliderer skipet med fregatten KNM Helge Ingstad, som er på vei sørover etter å ha deltatt i NATO-øvelsen Trident Juncture i Trøndelag.</p><p class="forsvaretElement-p">* Marinefartøyet påføres en stor flenge i skroget, og det renner mer vann inn enn hva lensepumpene greier å få ut. Fregatten mister styring etter kollisjonen og får hjelp av flere slepebåter med å dyttes mot land for å forhindre totalt havari.</p><p class="forsvaretElement-p">* Der blir fartøyet liggende på fem meters dyp med kraftig slagside, og det jobbes kontinuerlig med å holde det over vann. Etter hvert boltes fregatten fast til fjellet for å holde den på plass.</p><p class="forsvaretElement-p">* Besetningen på 137 ble evakuert. Åtte av dem ble lettere skadd i sammenstøtet. Tankskipet kom fra kollisjonen med mindre skader.</p><p class="forsvaretElement-p">* En lydlogg viste at det ble opprettet kontakt mellom skipene ett minutt før det smalt. Tankskipet ber fregatten gjentatte ganger om å dreie kursen mot styrbord for å avverge kollisjon.</p><p class="forsvaretElement-p">* Natt til 13. november røk flere vaiere som holdt fregatten på plass. Båten sank, og senere samme dag var bare radartårnet og litt av akterenden synlig.</p><p class="forsvaretElement-p">* 28. november ble bergingen av Helge Ingstad stoppet på grunn av uvær.</p><p class="forsvaretElement-p">* Havarikommisjonen skrev i en foreløpig rapport 29. november at ulykken kan forklares med en rekke faktorer og omstendigheter. Blant annet ble lysene fra tankskipet tatt for å være belysning på land. Også politiet etterforsker saken.</p><p class="forsvaretElement-p">* Havarikommisjonen varslet Forsvaret om en alvorlig konstruksjonsfeil som åpnet for vanngjennomstrømming til rom som skulle være vanntette. Forsvaret har opplyst at det kan bli aktuelt å gå til rettslige skritt eller krav overfor det spanske verftet Navantia. Verftet avviser at fregattene har konstruksjonsfeil.</p><p class="forsvaretElement-p">* Slepet av fregatten startet 27. februar. Dagen etter var skipet framme i havna på Hanøytangen.</p><p class="forsvaretElement-p">* 2. mars ble fregatten hevet over vann, og dagen etter var fregatten på plass på Sjøforsvarets hovedbase Haakonsvern.</p><p class="forsvaretElement-p">* Siden 3. juni har fregatten ligget til kai ved Coast Center Base på Ågotnes.</p><p class="forsvaretElement-p">* 21. juni bestemte regjeringen at KNM Helge Ingstad ikke skal repareres. Forsvaret jobber nå med en måte å kvitte seg med skipet. Det er beregnet at destruksjon av fartøyet vil koste mellom 50 og 100 millioner kroner. Da er salgsverdien av metall og annet materiell som kan gjenvinnes, trukket fra.</p><p class="forsvaretElement-p"><i>(NTB)</i><br></p>forum_2923_–forliteerfaringpåbr

– Vi vil særlig se på de som har ansvaret for opplæring, noe som er et viktig punkt i rapporten fra havarikommisjonen. Der vil vi sette krav på erfaringsnivå, hvor lenge du har vært navigatør og selvstendig vaktsjef før du får ansvar for å opplære andre.

Hvor lenge er det?

– Det vurderer vi til å være to år før du får et opplæringsansvar.

Hvorfor har dere ikke hatt de kravene tidligere?

– Det har jeg ikke noe godt svar på. Vi har fått en rapport i dag som gir en ganske klar analyse som peker på hvilke følger erfaringsnivået har hatt for hendelsesforløpet og det skal vi ta tak i.

INNFØRER TILTAK

Bakgrunnen for Sjøforsvarets pressekonferanse på Akershus festning, er rapporten fra Statens Havarikommisjon for transport. Den kom på ett-årsdagen for kollisjonen mellom KNM Helge Ingstad og tanksipet Sola TS. Der ble det blant annet pekt på at besetningen om bord KNM Helge Ingstad manglet situasjonsforståelse og at kommunikasjonen sviktet. 

Klareringsprosessen, karriereløpet for marineoffiserer og Sjøforsvarets mangel på kvalifiserte navigatører til å bemanne fregattene, hadde ført til at nye vaktsjefer ble klarert raskere, hadde et lavere erfaringsnivå og fikk mindre fartstid som vaktsjef enn tidligere, konkluderer Havarikommisjonens rapport med.

– Arbeidet med dette vil ha høyeste prioritet i tiden fremover, sier Andersen.

– Sikkerhet i forbindelse med opplæring anser jeg som et sentralt poeng i rapporten fra Havarikommisjonen, fortsetter flaggkommandøren.

Han forteller at praksisen med bruk av AIS (automatisk identifikasjonssystem) om bord Sjøforsvarets fartøy er strammet inn i etterkant av ulykken. Det ble gjort som et tiltak før Havarikommisjonen la fram sin rapport, i dag,  8. november 2019.

Får oppfølging

Personellet om bord ulykkes-fregatten Helge Ingstad, får samme oppfølging som personell som kommer tilbake fra internasjonale operasjoner, sier sjef for Sjøforsvaret Nils Andreas Stensønes.

– Vårt hovedfokus er å lære av hendelsen for unngå lignende hendelser i framtiden, sier Stensønes .

Han understreker at de har vært fullstendig åpne overfor Statens havarikommisjonen gransking og i forbindelse med politiets etterforskning.

– Vi stiller oss bak beskrivelsen av hendelsesforløpet og de funnene som er gjort relatert til Ingstad. Rapporten er avgjørende for å dra lærdom av hendelsen og for å kunne iverksette gode tiltak for å forhindre en tilsvarende ulykke i framtiden, sier Stensønes.

Publisert 8. november 2019 15:17.. Sist oppdatert 11. november 2019 10:11.