Norsk-finsk missil-samarbeidhttp://forsvaretsforum.no/norsk-finsk-missil-samarbeidNorsk-finsk missil-samarbeid<p class="forsvaretElement-p">​Kongsberg-gruppen inngår samarbeid med finske Patria om missilsystemer, skriver E24. Den nye samarbeidsavtalen innebærer at de skal etablere et kompetansesenter for missilteknologi i Finland, utarbeide et åpent taktisk rammeverk for kjerneteknologi til missiler og utvikle programvare for arkitekturprogramvare for missiler.<br></p>
Traff hyttahttp://forsvaretsforum.no/kutter-feltvognene/traff-hyttaTraff hytta<p>​Under en samøvelse mellom Kystjegerkommandoen og en nederlandsk avdeling i Trøndelag 31. oktober 2017, kom nederlenderne i skade for å skyte med skarpt mot sivil eiendom på øya Tarva. Øya har et skytefelt, men også ei hytte inni nedslagsfeltet. Hytta ble truffet, men rutinene sikrer at det ikke er noen der under skyting, og de materielle skadene var begrenset. Det ble skutt fra gummibåt (RIB), og Forsvarets operative hovedkvarter har gransket hendelsen.<br></p>
Kutter feltvognenehttp://forsvaretsforum.no/kutter-feltvogneneKutter feltvognene<p>​<span style="background-color:transparent;color:inherit;">I Bodin leir skal Operasjonsstøtte Bodø bytte ut sine feltvogner med sivile biler. Bakgrunn er krevende vedlikehold og utfordringer med vognførerutdanning, pluss hensynet til sikkerheten for mannskapene og de mange restriksjonene det har blitt på bruken av feltvogner. </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Det er særlig vakt- og sikringstroppene og hundetroppen i Kompani Bodø som skal bruke de ti nye LeasePlan-bilene.</span></p>
Militær destruksjon i Lærdalhttp://forsvaretsforum.no/militær-destruksjon-i-lærdalMilitær destruksjon i Lærdal<p class="forsvaretElement-p">​Forsvarets logistikkorganisasjon anbefaler at destruksjon av gammel ammunisjon fortsatt skal gjøres i militær regi i Lærdal. I forsvarssjefens virksomhetsplan ble det gitt oppdrag om å utrede en eventuell bortsetting  av tjenesten. Flos kalkyler viser at det bare er lønnsomt å kjøpe tjenesten hvis det destrueres under 60 tonn i året. De siste årene er mange ganger så mye sprengt og brent.<br></p>

 

 

Roald Linakerhttp://forsvaretsforum.no/roald-linaker<img alt="" src="/forum-media/PubImages/Linaker_farge.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Roald Linaker<p class="forsvaretElement-p">​Tidligere Bardu-ordfører, fylkestingspolitiker og feltprest Roald Linaker er av Stortinget gjenvalgt som ombudsmann for Forsvaret. Linaker har vært ombudsmann siden 2014. Nå får han fire nye år.<br></p><style> p.p1 { font:16.0px Helvetica; } span.s1 { } span.s2 { } </style>
Yngve Skoglundhttp://forsvaretsforum.no/yngve-skoglund<img alt="" src="/forum-media/PubImages/_DSC0107.JPG" style="BORDER:0px solid;" />Yngve Skoglund<p>K<span style="color:#333333;font-family:"open sans", sans-serif;font-size:16px;">ommandør Yngve Skoglund er utnevnt til flaggkommandør i Sjøforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.</span><br></p>
Frede Wiberg Hermansenhttp://forsvaretsforum.no/frede-wiberg-hermansen<img alt="" src="/forum-media/PubImages/frede.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Frede Wiberg Hermansen<p class="forsvaretElement-p">​Frede Wiberg Hermansen (44) er utnevnt til assisterende departementsråd i Forsvarsdepartementet. Hermansen er i dag avdelingsdirektør i Politidirektoratet. Han har tidligere hatt flere lederstillinger i Forsvaret og i Forsvarsdepartementet. <a href="https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ny-assisterende-departementsrad-i-forsvarsdepartementet/id2569185/">Les mer.</a> </p><style> .ExternalClass p.p1 { font:18.0px Arial; } .ExternalClass span.s1 { } </style>
Sverre Nordahl Engenesshttp://forsvaretsforum.no/sverre-nordahl-engeness<img alt="" src="/forum-media/PubImages/2017-08-30%20JS-8399.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Sverre Nordahl Engeness<p class="forsvaretElement-p">Sverre Nordahl Engeness er i statsråd utnevnt til kontreadmiral og beordret til stillingen som sjef for operasjonsstaben ved Forsvarets operative hovedkvarter. <a href="https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ny-sjef-for-operasjonsstaben-ved-forsvarets-operative-hovedkvarter/id2569156/">Les mer her</a>. <br></p><style> .ExternalClass p.p1 { font:20.0px Helvetica; } .ExternalClass span.s1 { } </style>

 

 

Franks rikehttp://forsvaretsforum.no/Portretter/franks-rike<img alt="" src="/forum-media/PubImages/Bakke-Jensen__001.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Franks rikeFrank Bakke-Jensen skal prøve å ikke si «guttedag» mer. Nå tar han et oppgjør med dem som mener lekkasjer er åpenhet.
Lukket avdelinghttp://forsvaretsforum.no/portrett-torgeir-gråtrud<img alt="" src="/forum-media/PubImages/Graatrud_007.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Lukket avdelingSpesialstyrkesjef Torgeir Gråtrud (55) mener åpenhet generelt er et gode. Også for Forsvarets mest lukkede avdelinger.
Reitan-Runehttp://forsvaretsforum.no/reitan-rune<img alt="" src="/forum-media/PubImages/Rune_Jakobsen_0005.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Reitan-Rune

Sosial Media

 

 

Kosovokrigenhttp://forsvaretsforum.no/fotoikoner-dayna-smith<img alt="" src="/forum-media/PubImages/sp232d2e.jpg" style="BORDER:0px solid;" />KosovokrigenEi seksbarnsmor vert trøysta i gravferda til ektemannen hennar.
Snikskyttaranehttp://forsvaretsforum.no/fotoikoner-javier-manzano<img alt="" src="/forum-media/PubImages/sz2b7f98.jpg" style="BORDER:0px solid;" />SnikskyttaraneSnikskyttarar frå Den frie syrikse arméen i Aleppo i Syria.

 

 

 

 

– Negativ for rekrutteringa<img alt="" src="/forum-media/PubImages/IMG_1453.JPG" style="BORDER:0px solid;" />– Negativ for rekrutteringaLøytnant Miriam Weierud meiner debatten om at kvinner svekker stridsevna, er eit ikkje-tema. Denne veka arrangeras det årlege seminaret til Nettverk for kvinneleg befal. GP0|#d9e2fda9-bd35-4dd4-876c-9e0a6dbc1cb4;L0|#0d9e2fda9-bd35-4dd4-876c-9e0a6dbc1cb4|Aktuelt;GTSet|#79cf933a-3009-41ef-91dc-e9be386e053fhttp://forsvaretsforum.no/negativ-for-rekrutteringa19.01.2018 09:58:00True2018-01-22T09:12:26Z
En liten seier<img alt="" src="/forum-media/PubImages/Høring_Andøya_0006.jpg" style="BORDER:0px solid;" />En liten seierLokalsamfunnet på Andøya har kjempet for å bevare den militære flystasjonen. Høringen på Stortinget var en liten seier. GP0|#d9e2fda9-bd35-4dd4-876c-9e0a6dbc1cb4;L0|#0d9e2fda9-bd35-4dd4-876c-9e0a6dbc1cb4|Aktuelt;GTSet|#79cf933a-3009-41ef-91dc-e9be386e053fhttp://forsvaretsforum.no/en-liten-seier16.01.2018 20:12:00False2018-01-18T10:37:42Z
– Svikt i systemet<img alt="" src="/forum-media/PubImages/ARFBR525.jpg" style="BORDER:0px solid;" />– Svikt i systemetNorske myndigheter har ikke en felles begrepsavklaring av risiko. Det kan svekke beredskapen og håndteringen av en krisesituasjon.GP0|#d9e2fda9-bd35-4dd4-876c-9e0a6dbc1cb4;L0|#0d9e2fda9-bd35-4dd4-876c-9e0a6dbc1cb4|Aktuelt;GTSet|#79cf933a-3009-41ef-91dc-e9be386e053fhttp://forsvaretsforum.no/svikt-i-systemet19.01.2018 13:18:00False2018-01-19T14:06:51Z
Morgenbrif<img alt="" src="/forum-media/PubImages/Morgenbrif_ny.jpg" style="BORDER:0px solid;" />MorgenbrifDette skriver norske medier om Forsvaret i dag.GP0|#997af076-b595-417d-822d-d6eb05b96bb1;L0|#0997af076-b595-417d-822d-d6eb05b96bb1|Klippmappe;GTSet|#79cf933a-3009-41ef-91dc-e9be386e053fhttp://forsvaretsforum.no/morgenbrif19.01.2018 05:10:00False2018-01-22T11:35:26Z
Nytt kjønnsskille<img alt="" src="/forum-media/PubImages/Stabssersjant%20liggende%203%20Jostein%20Hestdal.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Nytt kjønnsskilleEr spesialistkorpset Forsvarets nye maskulinitetskultur, spør landstillitsvalgt Sigurd Svensen. GP0|#4fd31179-4a2d-43dd-a486-8c23cfcbcfb8;L0|#04fd31179-4a2d-43dd-a486-8c23cfcbcfb8|Debatt;GTSet|#79cf933a-3009-41ef-91dc-e9be386e053fhttp://forsvaretsforum.no/nytt-kjønnsskille18.01.2018 12:41:00False2018-01-19T17:08:44Z
Amerikahjelpen<img alt="" src="/forum-media/PubImages/AAV.jpg" style="BORDER:0px solid;" />AmerikahjelpenLike ved Værnes står et nytt stridsvognverksted ferdig. I januar overtok norsk personell vedlikeholdet av tunge amerikanske militærkjøretøy. GP0|#d9e2fda9-bd35-4dd4-876c-9e0a6dbc1cb4;L0|#0d9e2fda9-bd35-4dd4-876c-9e0a6dbc1cb4|Aktuelt;GTSet|#79cf933a-3009-41ef-91dc-e9be386e053fhttp://forsvaretsforum.no/amerikahjelpen18.01.2018 09:35:00False2018-01-18T12:25:29Z
– Burde vært tatt med på råd – tidligere<img alt="" src="/forum-media/PubImages/IMG_4695.jpg" style="BORDER:0px solid;" />– Burde vært tatt med på råd – tidligereDe funksjonshemmedes organisasjoner og Akershus kommandantskap ble tatt med på råd for sent.GP0|#d9e2fda9-bd35-4dd4-876c-9e0a6dbc1cb4;L0|#0d9e2fda9-bd35-4dd4-876c-9e0a6dbc1cb4|Aktuelt;GTSet|#79cf933a-3009-41ef-91dc-e9be386e053fhttp://forsvaretsforum.no/burde-vært-tatt-med-på-råd-tidligere17.01.2018 21:42:00False2018-01-22T09:12:59Z
En ekte HV-venn<img alt="" src="/forum-media/PubImages/20170907_KB_IMG_7662.jpg" style="BORDER:0px solid;" />En ekte HV-vennVi som til daglig tjenestegjør i Forsvaret har en tendens til å undervurdere «den alminnelige HV-soldaten», skriver oberst Ole Kristian Karlsen. GP0|#4fd31179-4a2d-43dd-a486-8c23cfcbcfb8;L0|#04fd31179-4a2d-43dd-a486-8c23cfcbcfb8|Debatt;GTSet|#79cf933a-3009-41ef-91dc-e9be386e053fhttp://forsvaretsforum.no/en-ekte-hv-venn17.01.2018 21:17:00False2018-01-19T08:47:44Z
Sterke kvinner velkommen<img alt="" src="/forum-media/PubImages/Sterkekvinnervelkomen.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Sterke kvinner velkommenKvinner har en plass på slagmarken, men jobben som spesialsoldat er for krevende, skriver Thomas Rathsack.GP0|#4fd31179-4a2d-43dd-a486-8c23cfcbcfb8;L0|#04fd31179-4a2d-43dd-a486-8c23cfcbcfb8|Debatt;GTSet|#79cf933a-3009-41ef-91dc-e9be386e053fhttp://forsvaretsforum.no/dansk-spesialsoldat-ønsker-sterke-kvinner-velkommen16.01.2018 11:21:00False2018-01-18T12:48:23Z
Bedre kontroll på pendling<img alt="" src="/forum-media/PubImages/Jan%20Erik%20Haug.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Bedre kontroll på pendlingForsvaret skal få bedre kontroll på egen pendlerordning. Den berører 2000 ansatte.GP0|#d9e2fda9-bd35-4dd4-876c-9e0a6dbc1cb4;L0|#0d9e2fda9-bd35-4dd4-876c-9e0a6dbc1cb4|Aktuelt;GTSet|#79cf933a-3009-41ef-91dc-e9be386e053fhttp://forsvaretsforum.no/bedre-kontroll-på-pendling16.01.2018 11:11:00False2018-01-18T11:55:35Z
Sønsteby-pris til hjelpearbeider<img alt="" src="/forum-media/PubImages/Eliszbeth%20Hoff.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Sønsteby-pris til hjelpearbeiderElizabeth Hoff har blitt omtalt som en modig vikingkvinne. Verdens helseorganisasjons sjef i Syria fikk i dag Gunnar Sønstebys pris.GP0|#d9e2fda9-bd35-4dd4-876c-9e0a6dbc1cb4;L0|#0d9e2fda9-bd35-4dd4-876c-9e0a6dbc1cb4|Aktuelt;GTSet|#79cf933a-3009-41ef-91dc-e9be386e053fhttp://forsvaretsforum.no/sønsteby-prisen11.01.2018 12:39:00False2018-01-11T14:41:00Z
Får tilgang til mer<img alt="" src="/forum-media/PubImages/Heis_slott_012.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Får tilgang til merRiksantikvar Jørn Holme mener større deler av slottet kan oppleves med heis i Blåtårnet. GP0|#45c122d6-cadb-496b-bf8a-06a453b0e2ab;L0|#045c122d6-cadb-496b-bf8a-06a453b0e2ab|Kultur;GTSet|#79cf933a-3009-41ef-91dc-e9be386e053fhttp://forsvaretsforum.no/får-tilgang-til-mer11.01.2018 09:40:00False2018-01-11T09:55:06Z
Kritisk til heis-løsning<img alt="" src="/forum-media/PubImages/IMG_4702.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Kritisk til heis-løsningFørst etter at forsvarsministeren hadde presentert heisløsningen på Akershus slott, ble de funksjonshemmede tatt med på råd. GP0|#45c122d6-cadb-496b-bf8a-06a453b0e2ab;L0|#045c122d6-cadb-496b-bf8a-06a453b0e2ab|Kultur;GTSet|#79cf933a-3009-41ef-91dc-e9be386e053fhttp://forsvaretsforum.no/kritisk-til-heis-løsning11.01.2018 08:38:00False2018-01-16T11:27:49Z
Bestefar Winston<img alt="" src="/forum-media/PubImages/giedipc9.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Bestefar Winston«Darkest Hour» er en for snill film om en håpløs situasjon. GP0|#300598e2-58b7-4c9c-9739-395e2ee522f8;L0|#0300598e2-58b7-4c9c-9739-395e2ee522f8|Film;GTSet|#79cf933a-3009-41ef-91dc-e9be386e053fhttp://forsvaretsforum.no/churchill10.01.2018 14:04:00False2018-01-11T05:14:02Z
Baalsrud på halen<img alt="" src="/forum-media/PubImages/Jan_Baalsrud-737-800-mock-up_High-res.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Baalsrud på halenFlyselskapet Norwegians nyeste fly har fått Jan Baalsrud på halen. GP0|#d9e2fda9-bd35-4dd4-876c-9e0a6dbc1cb4;L0|#0d9e2fda9-bd35-4dd4-876c-9e0a6dbc1cb4|Aktuelt;GTSet|#79cf933a-3009-41ef-91dc-e9be386e053fhttp://forsvaretsforum.no/baalsrud-på-halen10.01.2018 10:17:00False2018-01-10T10:26:53Z
Klager på 30-millionersheis<img alt="" src="/forum-media/PubImages/Heis_slott_001.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Klager på 30-millionersheisEn heis til 30 millioner kroner på Akershus slott skaper strid mellom foreninger og Riksantikvaren. Nå blir det opp til klima- og miljøminister Vidar Helgesen å avgjøre.GP0|#45c122d6-cadb-496b-bf8a-06a453b0e2ab;L0|#045c122d6-cadb-496b-bf8a-06a453b0e2ab|Kultur;GTSet|#79cf933a-3009-41ef-91dc-e9be386e053fhttp://forsvaretsforum.no/klager-på-heis-til-30-millioner10.01.2018 08:32:00False2018-01-16T11:50:45Z
Her seiler KNM Maud<img alt="" src="/forum-media/PubImages/DJI_0103.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Her seiler KNM MaudLogistikkskipet KNM Maud har hatt sin jomfrutur utenfor Sør-Korea – 19 måneder forsinket. GP0|#d9e2fda9-bd35-4dd4-876c-9e0a6dbc1cb4;L0|#0d9e2fda9-bd35-4dd4-876c-9e0a6dbc1cb4|Aktuelt;GTSet|#79cf933a-3009-41ef-91dc-e9be386e053fhttp://forsvaretsforum.no/her-seiler-knm-maud05.01.2018 12:52:00False2018-01-16T11:51:10Z