Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen og optimalisere vår nettside. Ved å bruke nettstedet godtar du vår bruk av denne informasjonen. Les mer om dette i vår personvernerklæring

 

 

forum_1944_vilvitehærensbehovfoforum_1944_vilvitehærensbehovfohttp://forsvaretsforum.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=9320BEREDSKAP: Bell-helikoptrene fra Bardufoss har denne vinteren vært en viktig bistand ved skredulykker, som her ved Tamokdalen i Troms. Foto: Terje Bendiksby/NTB Scanpix/forum-media/PubImages/BellTamokdalen TERJE BENDIKSBYNTB SCANPIX.jpg

Etterlyser Hærens behov for helikopter

Senterpartiet vil ha svar på om forsvarsministeren vil sette i gang en helikopterstudie som viser hvilket behov Hæren har for slik støtte.

Stortingsflertallet har bestemt at alle utenom tre Bell-helikoptre skal flyttes fra Bardufoss til Rygge.

Med dette vedtaket ønsker man en delt løsning med Bell-helikoptrene som ivaretar Stortingets ambisjon om økt helikopterkapasitet til spesialstyrkene, og som samtidig gir Hæren helikopterstøtte fra Bardufoss. 

Det betyr at i løpet av 2019 skal seks av helikoptrene flyttes fra Bardufoss til Rygge.

HÆRENS BEHOV

Liv Signe Navarsete fra Senterpartiet har i den forbindelse stilt følgende skriftlige spørsmål til forsvarsminister Frank Bakke-Jensen:

– Stortingsfleirtalet har avgjort at alle unntatt tre Bell 412 skal flyttast frå Bardufoss til Rygge, som i realiteten medfører at Hæren vert utan dedikert militær helikopterstøtte. Vil statsråden setje i gong arbeidet med ein heilskapleg helikopterstudie som avdekkar kva behov Hæren har, og utgreier ulike løysingar for å sikre Forsvaret sitt behov for helikopter?

Vil statsråden setje i gong arbeidet med ein heilskapleg helikopterstudie som avdekkar kva behov Hæren har

Spørsmålet ble stilt 26. april og ifølge regelverket må ministeren svare senest innen én måned etter at spørsmålet er stilt. Foreløpig har ikke ministeren svart på spørsmålet.

I GANG MED FLYTTINGEN?

Men Senterpartiet lurer også på mer når det kommer til Bell-helikoptrene på Bardufoss. Stortingsrepresentant Sandra Borch (Sp) har stilt regjeringen et skriftlig spørsmål hvor hun lurer på om flytteprosessen for de seks aktuelle Bell-helikoptrene på Bardufoss er i gang?

I sin begrunnelse for spørsmålet viser Borch til at i januar uttalte forsvarsministeren at han regnet med at de seks Bell-helikoptrene på Bardufoss i løpet av året ville bli flyttet til Rygge.

Det er ingen tvil om at Forsvarets Bell-helikopter er avgjørende for beredskapen i Nord-Norge

– Den siste tiden har vi dessverre vært vitne til tragiske skredulykker, hvor Bell-helikoptrene har vært en viktig bistand for å transportere lavinehunder og hjelpemannskap inn i skredområdene. Bell-helikoptrene har raskt kunne være operativ, mens vi ser at Sea King fra Banak har brukt betydelig lenger tid for å rekke frem til skredområdet. Det er ingen tvil om at Forsvarets Bell-helikopter er avgjørende for beredskapen i Nord-Norge, skriver Borch.

VIL OPPRETTHOLDE BEREDSKAPEN

Spørsmålet var egentlig rutet til samfunnssikkerhetsministeren, men det er forsvarsministeren som svarer, koordinert med justis- og innvandringsministeren.

– Regjeringen la i Prop. 85 S (2017-2018) fram en plan for en delt løsning med Bell-helikoptrene som ivaretar Stortingets ambisjon om økt helikopterkapasitet til spesialstyrkene, og som samtidig gir Hæren helikopterstøtte fra Bardufoss. Stortingets flertall sluttet seg til regjeringens plan i forbindelse med med behandlingen av budsjettet for 2019. Regjeringen planlegger med at endringene for å innføre denne løsningen starter i 2019, skriver Bakke-Jensen i sitt svar og legger til:

Forsvaret vil opprettholde beredskapen med en times responstid for politiet med to Bell-helikoptre på Bardufoss

­– Forsvaret vil opprettholde beredskapen med en times responstid for politiet med to Bell-helikoptre på Bardufoss, inntil Justis- og beredskapsdepartementet har etablert en alternativ løsning for politiets transportbehov. Justis- og beredskapsdepartementet har startet arbeidet med å etablere en sivil løsning for å dekke politiets behov. Den sivile løsningen skal fortrinnsvis være på plass i løpet av 2019. Justis- og beredskapsdepartementet følger tett opp arbeidet med en endelig tidsplan for når løsningen vil være på plass.

Forsvarets forum vet at foreløpig står alle ni Bell-helikoptrene fortsatt på Bardufoss. Men som ministeren skriver i sitt svar er planen å flytte seks av disse i løpet av 2019, vel og merke uten å presisere nærmere når dette arbeide starter.

NEDGANG I OPPDRAG

Borch har i et annet spørsmål, også rettet mot forsvarsministeren, sett nærmere på statistikken i Forsvarets årsrapport, som viser at militær helikopterberedskap kun ble benyttet fem ganger i 2018.

Årsrapporten for 2018 viser til at det har vært en nedgang i anmodninger og løste oppdrag i den militære helikopterberedskapen fra 40 oppdrag i 2014 til fem i 2018

– Årsrapporten for 2018 viser til at det har vært en nedgang i anmodninger og løste oppdrag i den militære helikopterberedskapen fra 40 oppdrag i 2014 til fem i 2018. Tall fra både 330 og 339 skvadronene viser at de hadde flere oppdrag enn fem totalt i 2018. Hvilke oppdrag blir det vist til i statistikken og kan statsråden dele bakgrunnstallene for statistikken, spør Borch i spørsmålet som ble sendt statsråden 25. april.

Bakke-Jensen har foreløpig ikke svart på spørsmålet.

Publisert 30. april 2019 14:00.. Sist oppdatert 30. april 2019 15:11.