Trident Juncture: Russerne kommer også

Flere russiske medier har meldt sin interesse for å dekke øvelse Trident Juncture.

Publisert Sist oppdatert

Det sier oberst Eystein Kvarving, som er kommunikasjonssjef ved Forsvarets operative hovedkvarter (FOH).

Medieinteressen for øvelse Trident Juncture er massiv. Et sted mellom 250 og 300 journalister og fotografer, både fra Norge og utlandet, har meldt på forhånd at de kommer.

Flere store medier kommer, som for eksempel CNN, BBC og CBS

- Vi snakker om journalister og fotografer fra hele Europa og USA. Flere store medier kommer, som for eksempel CNN, BBC og CBS. Også flere russiske journalister kommer, uten at jeg per nå har helt oversikt over hvilke medier disse kommer fra, sier Kvarving.


Pressetjeneste. Han har flere år bak seg hvor han har jobbet med kommunikasjon i Forsvaret.
Kvarving beskriver medieinteressen for øvelsen som massiv.

- Jeg har aldri i min karriere opplevd en så stor interesse for en øvelse i Norge. Det er satt opp et pressesenter i Trondheim som Nato styrer for å ta klare å ta imot så mange journalister.

Jeg har aldri i min karriere opplevd en så stor interesse for en øvelse i Norge


Nato har også opprettet en felles pressetjeneste der interesserte medier må melde sin interesse for å dekke øvelsen. Her kan media plukke events nærmest fra en menyliste over hendelser de ønsker å være med på, eksempelvis DV-dagen, materielldisplay på Ørland og Bodø, en masseskade-sak eller en landgang.

En flytur med AWACS overvåkingsfly kan media velge mellom flere ulike datoer for å være med om bord.


Hele kloden. En ikke navngitt pressetalsmann i Nato skriver i en e-post fra Natos mediesenter til Forsvarets forum at det er utfordrende å holde oversikt over hvor de enkelte journalistene, fotografene og kommentatorene kommer fra. Det er fordi en journalist ikke nødvendigvis representerer et medium i det landet han eller hun bor.

– Kast frilansere inn i vurderingen, og det blir enda mer komplekst. Det vi kan si er at media fra hele kloden er representert og vi regner også med at ikke alle journalister som vil dekke øvelsen velger å registrere seg for akkreditering, skriver han.


Flest fra USA. Kvarving sier at alle som jobber med kommunikasjon i Forsvaret skal delta på øvelsen og blant annet gi støtte til Natos kommunikasjonsarbeidere på pressesenteret.

Fra Norge er vi om lag 20 personer, hvor mer enn halvparten skal jobbe med produksjon til egne kanaler

– Fra Norge er vi om lag 20 personer, hvor mer enn halvparten skal jobbe med produksjon til egne kanaler. I tillegg vil vi ha fem-seks presseoffiserer som skal uttale seg til media når det er nødvendig, forklarer Kvarving.

USA er den nasjonen som stiller med flest presseoffiserer og vil derfor ha et eget pressesenter i Trondheim under øvelsen.