- Må inkludere og engasjere de unge også

Unge veteraner fra internasjonale operasjoner er ett av flere satsingsområder, sier nyvalgt NVIO-leder Dag-Magne Lunde.

Publisert Sist oppdatert

​– Den viktigste oppgaven av mange viktige blir å inkludere og engasjere de yngre veteranene, sier Dag-Magne Lunde (49). Han er nyvalgt president i Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner, NVIO. Lunde vektlegger både ivaretakelse, anerkjennelse og oppfølging.

Hele styret er også nytt – og yngre – etter landsmøtet som ble holdt på Gardermoen sist helg.

De unge veteranene fra internasjonale operasjoner er altså ett av flere satsingsområder.

–Vi trenger både de eldre, som har gjort og gjør en stor en formidabel innsats i forbundet og i lokallagene, og yngre veteraner som kan bidra med nye perspektiver og erfaring for å utvikle veteranarbeidet videre. Mange av de unge veteranene tenker imidlertid ikke på seg selv som veteraner fordi de fortsatt er yrkesaktive, gjerne tjenestegjørende i Forsvaret. NVIO ønsker i større grad å legge til rette for aktiviteter som favner denne målgruppa. Det gjelder både veteranene selv og familiene deres. De skal også ha anerkjennelse for at de har tatt ansvar når soldaten har vært ute i operasjoner.

Aktivitet lokalt. Lunde understreker at det er gjennom de 58 lokallagene som aktiviteten, tilbudene og interessen må skapes.

– Det er slik vi fornyer oss. Målet er å forene generasjonene, gamle og unge, så vel skadde som friske og veteraner som faller utenfor de allerede etablerte aktivitetene, sier NVIO-presidenten.

– Og det er lokalt, der veteranene bor, at vi kan engasjere, aktivisere og rekruttere nye medlemmer. 

– Grilling, fisking, turer i skog og mark, aktiviteter rettet inn mot veteranfamilier, særlig barn og unge, er eksempler på aktiviteter som ikke behøver å koster så mye. 

– Her er det mange muligheter.

Forbundet får offentlige midler fra Forsvarsdepartementet som forvaltes via Forsvarets veterantjeneste.

–Vi er svært glade for tildelingen fordi dette danner selve fundamentet for veteranaktiviteter ute i lokallagene. Vi skal bruke pengene på en måte som skaper aktiviteter og engasjement som favner flest mulig veteraner i lokalmiljøet, sier Lunde.

​Britt T. B. Brestrup sammen med nyvalgt leder for NVIO, Dag- Magne Lunde. Foto: Hege Kofstad.
​Britt T. B. Brestrup sammen med nyvalgt leder for NVIO, Dag- Magne Lunde. Foto: Hege Kofstad.

–Forslaget er i utgangspunktet interessant, men jeg er like opptatt av kontakten og dialogen vi har med myndighetene og Forsvarets veterantjeneste. Særlig understreker jeg betydningen av dialog og godt samarbeid med de andre veteranorganisasjonene som også gjør veldig mye bra for veteranene våre. 


–Jeg brenner for veteransaken, og er veldig opptatt av at vi skal skape resultater sammen, til beste for våre veteraner som fortjener all den anerkjennelsen de kan få.

Lang intops-erfaring. Selv har Dag-Magne Lunde tjenestegjort i Forsvaret i 25 år. Til sammen har han tjenestegjort internasjonale operasjoner i åtte av dem. Libanon, Bosnia, Ungarn, Kosovo, Makedonia, Etiopia, Eritrea, Sør-Sudan og Afghanistan står på lista.

–Du er oberstløytnant og arbeider til daglig i avdeling for sikkerhetspolitikk og operasjoner i Forsvarsdepartementet. Tidligere har du også vært seksjonssjef i veteranavdelingen i Forsvarsstaben. Risikerer du ikke å møte deg selv i døra når du skal fronte NVIOs krav overfor departementet og Forsvaret?

–Jeg ser ikke det som noe problem, snarere tvert imot. Det gjør ikke departementet heller. I min nåværende stilling arbeider jeg med helt andre typer saker. Jeg mener det er positivt å ha kjennskap til hvordan prosessene fungerer på strategisk nivå.

Lunde anser sin erfaring fra veteranarbeid i Forsvarsstaben og tjenestegjøring ute som en styrke.

–Erfaringen gjør at jeg har gode forutsetninger til å bidra til å utvikle NVIO i arbeidet med å styrke samfunnets anerkjennelse og ivaretakelse av veteraner som har tjenestegjort på vegne av nasjonen vår i internasjonale operasjoner. Det er det vi alle jobber for.

 

Powered by Labrador CMS