Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen og optimalisere vår nettside. Ved å bruke nettstedet godtar du vår bruk av denne informasjonen. Les mer om dette i vår personvernerklæring

 

 

forum_1330_senderutvarselomsikkforum_1330_senderutvarselomsikkhttp://forsvaretsforum.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=8267/forum-media/PubImages/DJI_0014.jpg

Svikt i de vanntette skottene

Havarikommisjonen har avdekket kritisk svikt ved konstruksjonen av skottene om bord KNM Helge Ingstad.

– Om det er grunnlag for at det medfører seilingsforbud, det er ikke mitt ansvar å svare på. Det er et alvorlig funn, og vi vet fra undersøkelser at den samme feilen også er avdekket ved én av de andre fregattene.

– Vi har avdekket et sikkerhetskritisk brudd.

Det sier kommandørkaptein Kristian Haugnes ved Statens havarikommisjon Forsvaret.

– Det er grunn til å tro at den feilen gjelder alle norske fregatter i Nansen-klassen som er levert fra verftet Navantia, sier Haugnes.

Idet han bretter fram en konstruksjonstegning av en fregatt, peker han på hvordan vann fra det aktre generatorrommet gikk langs akslingen og tvang seg fremover i fregatten, gjennom de vanntette skottene om bord KNM «Helge Ingstad». De var en del av «grunnkontruksjonen» ved fregattene. Da etter hvert «Helge Ingstad» gikk på grunn etter kollisjonen med TS «Sola», fylte fartøyet seg ytterligere med vann.

– Det skal være permanente vanntette skott, sier Haugnes.

 

 

forum_1330_senderutvarselomsikkforum_1330_senderutvarselomsikkhttp://forsvaretsforum.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=8268Svikt: Kommandørkaptein i Statens havarikommisjon Forsvaret, Kristian Haugnes, fortalte om svikten i konstruksjonen av KNM «Helge Ingstad» (Foto: Ylva Seiff Berge/Forsvarets forum). /forum-media/PubImages/Helgeingstad-10.jpg

Kunne fregatten ha sunket om den var lenger til sjøs?

– Det blir et hypotetisk spørsmål og ikke noe jeg kan svare på, sier Haugnes til Forsvarets forum.

Informert. Han sier de har informert veftet, som konstruerte de fem «Nansenklassen» fregattene for Sjøforsvaret, om funnet. Nå er det opp til Forsvarsmateriell å vurdere hvilke tiltak de skal treffe i etterkant av funnene, sier kommandørkapteinen. I etterkant av at Statens havarikommisjon kom med sine foreløpige funn knyttet til forliset, holdt Forsvaret en pressekonferanse der forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen omtalte funnene.

– Vi har iverksatt midlertidige tiltak for å utbedre denne utfordringen, slik at fregattene kan seile, sier Bruun-Hanssen, ifølge VG.

Sjef Sjøforsvaret Nils Andreas Stensønes sier funnene av at de vanntette skottene sviktet, er alvorlige. Foreløpig er det ikke vurdert å søke verftet om er erstatning. Stensønes sier at det heller ikke er aktuelt å ilegge de andre fregattene seilingsforbud.

– Forsvarsmateriell har gitt en tilrådning om midlertidige tiltak, og de iverksatte vi umiddelbart. Da er vurderingen at det er trygt å seile fartøyene, sier Stensønes ifølge VG. 

Undersøkelsen. I forbindelse med den pågående undersøkelsen av kollisjonen mellom fregatten KNM Helge Ingstad og tankbåten Sola TS utenfor Stureterminalen i Hjeltefjorden, Hordaland, 8. november 2018 har Havarikommisjonen avdekket sikkerhetskritiske forhold som umiddelbart må ivaretas.

Havarikommisjonen gjør oppmrksom på at de er tidlig i undersøkelsesfasen, og videre undersøkelse gjenstår.

Havarikommisjonen har gjort et sikkerhetskritisk funn relatert til fartøyets vanntette inndeling. Dette må antas å gjelde de fire øvrige fartøyene i Nansen-klasse fregatt. Det kan ikke utelukkes at tilsvarende gjelder andre fartøy levert fra Navantia som har samme design, eventuelt at gjeldende designkonsept er videreført i lignende fartøykonstruksjoner. Havarikommisjonen antar at funnet ikke samsvarer med forutsetninger for Nansen-klassens skadestabilitetsstandard.

KNM Helge Ingstad fikk i utgangspunktet vannfylling i tre vanntette seksjoner: aktre generatorrom, menig banjer og storesrom. Det var noe usikkert om den akterste seksjonen, styremaskinrommet, også hadde fylling. På dette skadegrunnlaget vurderte besetningen, med støtte i fartøyets stabilitetsdokumenter, at fartøyet hadde dårlig stabilitet (status var «poor stability»), men at de ville kunne redde fartøyet. Fylling av ytterligere seksjoner ville føre til stabilitetstap (status «vessel lost»).

Deretter oppdaget mannskapet at vann fra aktre generatorrom ble transportert via de hule propellakslene til girrommet som raskt ble fylt opp. Fra girrommet fikk aktre- og forre maskinrom deretter fylling via pakkbokser i skottene. Vannfyllingen ble dermed vesentlig mer omfattende enn det den opprinnelige skaden skulle tilsi. Fyllingen i girrommet førte til beslutningen om at det skulle iverksettes forberedelse til evakuering.

Havarikommisjonen anser fartøyets manglende vanntette integritet som et 
sikkerhetskritisk funn ved Nansen-klasse fregatter og utsteder derfor følgende to sikkerhetskritiske varsler:


Sikkerhetskritisk varsel Sjø nr. 2018/01
Havarikommisjonen anbefaler Forsvarsmateriell, i samarbeid med Sjøforsvaret og Forsvarets materielltilsyn, å undersøke funnene som denne innledende undersøkelsen har avdekket og iverksette nødvendige tiltak for å ivareta sikkerheten.

Sikkerhetskritisk varsel Sjø nr. 2018/02
Havarikommisjonen anbefaler skipsdesigneren Navantia å undersøke funnene som denne innledende undersøkelsen har avdekket og kartlegge hvorvidt disse funnene også gjelder andre fartøy. Videre, om nødvendig, å varsle relevante skipsbyggeverft, eiere og operatører med råd om nødvendige tiltak for å ivareta sikkerheten.

Publisert 29. november 2018 14:34.. Sist oppdatert 10. desember 2018 11:07.