Mood til Røde Kors

​Generalløytnant Robert Mood er valgt til ny president i Norges Røde Kors. Han overtar etter Sven Mollekleiv. Mood var tidligere blant annet generalinspektør for Hæren. Han gikk av med pensjon i 2016. Mood ble valgt på landsmøtet fredag.