Lars Martin Bjørkholt

Krigsadvokat Lars Morten Bjørkholt blir generaladvokat ved Generaladvokatembetet, med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og beredskapsdepartementet bestemmer. (han er idag kst generaladvokat). 


Publisert 14. juli 2017 11:26..