Landmakta skal utreias

Brigader Aril Brandvik har fått oppdraget med å leie utvalet som skal vurdere Hæren og Heimevernets framtid. Arbeidet begynner for alvor i desember i år og skal være klart før statsbudsjettet leggjast fram hausten 2017. Langtidsplanen vart vedtatt i november.

Publisert 11. desember 2016 22:42.. Sist oppdatert 12. desember 2016 20:05.