Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen og optimalisere vår nettside. Ved å bruke nettstedet godtar du vår bruk av denne informasjonen. Les mer om dette i vår personvernerklæring

 

 

KystvaktKystvakthttp://forsvaretsforum.no/forum-media/PubImages/_FOF9069.jpghttp://forsvaretsforum.no/forum-media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=1413KURSNEKT: Flere maskinister i Kystvakten får ikke ta oppgraderingskurs i høyspent. Sjøforsvarets vurdering er at alle som har «tjenstlig behov» har fått kurset. Her er Kystvaktens fartøy KV Sortland. (Foto Christian Nørstebø)

Kurs-stopp for maskinister

Flere av Kystvaktens og marinens maskinister får ikke ta høyspentkurs. – En skummel utvikling for å spare penger, varsler tillitsvalgte i Forsvaret.

– Det vil være de som allerede seiler som vil tape på dette, sier avdelingstillitsvalgt i Norges offisersforbund (NOF) Kystvakten og netskommanderende om bord KV Tor, kapteinløytnant Espen Skare.

Han frykter det vil svekke arbeidsmulighetene i det sivile da personell i Forsvaret ikke lenger tilfredsstiller de sivile sjøfartskravene. Særlig kan de som er på kontrakt fram til fylte 35 år (T-35 vilkår), bli rammet av manglende sertifisering.

I 2016 ble Sjøforsvaret innvilget unntak for sjøfartens internasjonale sertifikatkrav STCW-78 ved en dispensasjon gitt av Sjøfartsdirektoratet. STCW (The International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers) er kvalifiseringskrav skipsførere, offiserer og vaktgående personell må innfri, for å holde seg på sjøen. Sjøforsvarets personell og fartøy er i stort underlagt skipssikkerhetsloven, men er ikke underlagt STCW-konvensjonen slik som den sivile skipsfarten.

– Betenkelig. I forbindelse med de nye kravene måtte maskinister og styrmenn i Sjøforsvaret og Kystvakten gjennomføre ulike oppdateringskurs. Det eneste kurset som det ble søkt og innvilget unntak for høyspentkurs for maskinister.

– I utgangspunktet ble det sagt at Sjøkrigsskolen skulle tilby dette kurset internt, skriver Skare i en epost og forteller at Sjøforsvaret ikke kunne innfri løftet om internkursing.

Hovedtillitsvalgt for NOF i Sjøforsvaret, Thor Manum, mener at dispensasjonen som ble gitt, kan åpne opp for flere fritakskrav. Han er negativ til utviklingen. 

– Det er betenkelig at de operative får alle kursene de trenger for å holde sine dekksoffiserer sertifikater ved like, mens maskinistene ikke får det, mener Skare.

Han frykter kursnekten kan skape en presedens for å søke om flere unntak for STCW-kravene – for å spare penger.

– Det at Sjøforsvaret har fått dispensasjon for kravet om høyspent er en utvikling jeg ikke er glad for. 

Står fast. Hovedtillitsvalgt i Sjøforsvaret for NOF, Thor Manum, sier at kursnekten først og fremst rammer Kystvakten. I et brev fra Sjøfartsdirektoratet, som innvilget dispensasjonen, står det blant annet: «Sjøforsvaret har en større mengde fartøy, og kun en liten del av disse har høyspentanlegg. Samtidig vil en oppgradering av denne kompetansen for alt av Sjøforsvarets personell medføre en stor kostnad».

Ifølge Thor Manum er det rundt 20 maskinister i Kystvakten som ikke får tatt én uke-kurset med en prislapp på rundt 30 000 kroner per hode. Det finnes enkeltpersoner i marinen som også må klare seg uten kurset, men omfanget er ikke like stort, forteller Manum. 

– Det kan oppstå et dilemma for personell blant annet når de må inspisere fartøy de selv ikke er sertifisert for... 

– Det kan oppstå et dilemma for personell blant annet når de må inspisere fartøy de selv ikke er sertifisert for (med høyspentanlegg jour. anm) – også for eldre ansatte som skal følge opp oga være «assessor» for nyutdannet personell om bord. Det kan også skape problemer for en god overgang til en ny karriere og framtidig jobb utenfor Forsvaret, sier Manum.
– Det at Sjøforsvaret har fått dispensasjon for kravet om høyspent er en utvikling jeg ikke er glad for. Da kan vi fort lete etter andre krav man kan søke unntak for, sier han. 

Manum forteller at Sjøforsvaret har lovet å kurse de som har tjenstlige behov for kurs i høyspent, men han ennå ikke registrert at noen har fått tilbudet.

Ikke behov.
Informasjonssjef i Sjøforsvaret, kommandørkaptein Per Rostad, forklarer at Sjøforsvarets ønske om å unnta enkelte maskinister kurs i høyspent, som ble innfridd av Sjøfartsdirektoratet, kommer som følge at det ikke vurderes som «nødvendig». Sjøforsvaret ønsker heller ikke: «å bruke skattebetalernes penger til kurs som ikke er påkrevd».
Informasjonssjef i Sjøforsvaret, kommandørkaptein Per Rostad, mener at alle som har tjenstlige behov for høyspent kurs, har fått det. 

– Personell som senere i karrieren får behov for høyspentkurs vil få tilbud om kurs når behovet oppstår. 

Det skriver informasjonssjef Rostad i en epost til Forsvarets forum.

– Kurs som strengt tatt ikke er nødvendige for gjennomføringen av tjenesten har ikke bare en negativ økonomisk konsekvens, det medfører også at personell må tas ut av tjeneste. 

Ifølge Rostad vurderer Sjøforsvaret at alle som har tjenstlige behov for kurs i høyspent, allerede har fått det.  
– Personell som senere i karrieren får behov for høyspentkurs vil få tilbud om kurs når behovet oppstår, lover kommandørkaptein Rostad. 

Publisert 29. juni 2017 14:51.. Sist oppdatert 3. juli 2017 23:28.

 

 

Fregatt-forliset<img alt="" src="/forum-media/PubImages/KNM%20«Oslo»%201975%20nett.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Fregatt-forlisetJacob Børresen har skrevet bok om fregatten KNM «Oslo» som forliste i 1994. Han mener Sjøforsvaret har lært mye av hendelsen.http://forsvaretsforum.no/fregatt-forliset
Fregattene må seile mer<img alt="" src="/forum-media/PubImages/20181110JØ_0868.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Fregattene må seile merDe fire andre fregattene må seile mer enn planlagt for å dekke opp bortfallet av KNM Helge Ingstad.http://forsvaretsforum.no/til-bunns
«Helge Ingstad» ligger under vann<img alt="" src="/forum-media/PubImages/td5afc40.jpg" style="BORDER:0px solid;" />«Helge Ingstad» ligger under vannEtter at flere av vaierne som holdt KNM «Helge Ingstad» oppe har røket, ligger nå nesten hele fregatten under vann. http://forsvaretsforum.no/«helge-ingstad»-i-ferd-med-å-synke