Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen og optimalisere vår nettside. Ved å bruke nettstedet godtar du vår bruk av denne informasjonen. Les mer om dette i vår personvernerklæring

 

 

Beredskapsøvelse i forbindelse med ferdigstillelsen av nye Nationalteatret StasjonAn emergency exercise in connection with the completion of the new station at NationalteatretBeredskapsøvelse i forbindelse med ferdigstillelsen av nye Nationalteatret StasjonAn emergency exercise in connection with the completion of the new station at Nationalteatrethttp://forsvaretsforum.no/forum-media/PubImages/ØVELSE07.jpghttp://forsvaretsforum.no/forum-media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=1551

Sivilistenes betydning

Begrepet Totalforsvar har ligget i møllposen i et par tiår, men nå skal støvet børstes og ordet fylles med nytt innhold som står i forhold til dagens trusselbilde.

Generalløytnant Rune Jakobsen skrev i Forsvarets Forum i juni at Forsvaret av Norge var «basert på et tett samvirke mellom Forsvaret og de fleste statlige etater og virksomheter.» I tillegg til de to statlige søylene, var Totalforsvaret avhengig av private bedrifter og organisasjoner. Det vil også fremtidens Totalforsvar være.

Du kan lese Rune Jakobsens kommentar her.

Totalforsvarskonseptet var altomfattende, og inkluderte de fleste innbyggerne i Norge. Konseptet var nokså unikt i verdenssammenheng, og bygde på erfaringene fra andre verdenskrig:

Erlend Larsen og Jan Helge Kaiser, forfattere av boka «Den kalde krigen – og Vestfold»
Næringslivet og frivillige organisasjoner. Ved flere entreprenørbedrifter var samtlige ansatte krigsdisponert i bedrift
en. Ved mobilisering skulle de skifte fra sivilt arbeidstøy til Forsvarets uniformer. Bedriften ble samtidig omgjort til en militær avdeling som skulle bygge blant annet forsvarsstillinger eller drive med rullebanereparasjoner (RRR-avdelinger) på flere av våre flyplasser.

En periode ble våre sivile flyselskaper organisert i egne skvadroner. Hæren ble tilført løftekapasitet fra store og små helikoptre, og trafikkfly ble utrustet for båretransport. Vi hadde ferger som var utstyrt for minelegging, og passasjerskip ble utrustet og øvet som hospitalskip. Renserier skulle vaske uniformene til soldater som ble utsatt for ABC-våpen, og dagligvarebutikker hadde krav om matlagre som skulle sikre oppsettingsperioden for Forsvarets og Sivilforsvarets avdelinger.

Sivile foreninger og organisasjoner hadde
også en plass i Totalforsvaret. De fleste arbeidsdyktige menn ville ved mobilisering fylle Forsvarets krigsoppsetting og Sivilforsvarets avdelinger. I 1970 hadde Kvinners frivillige beredskap (KFB) et register på 10.000 kvinner som hadde sagt seg villig til å ta over arbeidsplasser i landbruket og den krigsviktige industrien. Frelsesarmeen hadde en beredskapsavtale med Sivilforsvaret, og bønder fikk tilskudd for beredskapslagring av drivstoff. I private hus og på gårder var det lagret tusenvis av hermetikkbokser og flere tonn med sukker.

Nytt Totalforsvar? De siste 10-20-årene har totalforsvarstenkningen ligget nede. En generasjon med kompetanse har blitt borte. Noen få elementer av totalforsvaret ble tatt vare på. For et år siden vedtok regjeringen et program for videreutvikling av totalforsvaret og samfunnets motstandsdyktighet. Dagens utfordringer er langt mer omfattende enn de var for mer enn 25 år siden, selv om grunnkonseptet er likt. Forsvarets behov for støtte i dag et vesentlig lavere enn for 25 år siden, samtidig har behov for beskyttelse av kritiske samfunnsfunksjoner økt. 

Publisert 17. juli 2017 13:59..

 

 

– Jeg har aldri blitt herset med fordi jeg er kvinne<img alt="" src="/forum-media/PubImages/Kvinner%20i%20Forsvaret.jpg" style="BORDER:0px solid;" />– Jeg har aldri blitt herset med fordi jeg er kvinneDebatten rundt mobbing og seksuell trakassering i Forsvaret har vært ensidig og har gitt et bilde av en ukultur. Det bildet er feil, skriver visekorporal Hanne Konstad.http://forsvaretsforum.no/–-jeg-har-aldri-blitt-herset-med-som-kvinne
Jeg er jente og stortrives i Forsvaret<img alt="" src="/forum-media/PubImages/Mittforsvar-Nett-4.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Jeg er jente og stortrives i ForsvaretSkal du i Forsvaret? Ja, da må du akseptere «guttastemning», skriver Oda Løvseth. http://forsvaretsforum.no/jeg-er-jente-og-stortrives-i-forsvaret
«For alt vi har. Og alt vi er. Men ikke for den gamle Krigsskolen»<img alt="" src="/forum-media/PubImages/untitled-4.jpg" style="BORDER:0px solid;" />«For alt vi har. Og alt vi er. Men ikke for den gamle Krigsskolen»Å selge Tollbugata 10 vil påføre Forsvaret et betydelig omdømmetap, skriver Ole Rikard Høisæther, generalsekretær i Selskabet for Oslo Byes Vel. http://forsvaretsforum.no/for-alt-vi-har-og-alt-vi-er-men-ikke-for-den-gamle-krigsskolen