Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen og optimalisere vår nettside. Ved å bruke nettstedet godtar du vår bruk av denne informasjonen. Les mer om dette i vår personvernerklæring

 

 

forum_829_kritisktilheisløsninforum_829_kritisktilheisløsninhttp://forsvaretsforum.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=3200KRITISK: Leder i Norges Handikapforbund Arne Lein (t.v) og Magnhild Sørbotten mener det gjort feil heisvalg. Her får de en orientering av driftsleder Flemming Steen Nielsen(Foto:Paal Ravnaas)./forum-media/PubImages/IMG_4695.jpg

Kritisk til heis-løsning

Først etter at forsvarsministeren hadde presentert heisløsningen på Akershus slott, ble de funksjonshemmede tatt med på råd.

Det bekrefter Cato Lie i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon.

Forsvarsdepartementet vil ikke kommentere at ministeren for to år siden presenterte en løsning som de funksjonshemmedes organisasjoner nå kritiserer kraftig.

– Vi hadde ikke en gang hørt om planene for Akershus slott da vi oppdaget at statsråd Ine Eriksen Søreide og Venstre-leder Trine Skei Grande presenterte heisplanene i Blåtårnet i 2016, sier Lie. Cato Lie, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (Foto:privat). 

Heller ikke lederen av Norges Handikapforbund var informert eller tatt med på råd om planene. Forbundet organiserer og representerer flertallet av de som sitter i rullestol.

Les også om  venneforeninger som klager på heisavgjørelsen

Og Riksantikvar Jørn Holme forsvarer heisvalget. 

Ikke med.  Cato Lie mener mangelen på kontakt med de funksjonshemmedes organisasjoner er et dårlig eksempel på brukermedvirkning.

– Det naturlige ville vært at de funksjonshemmede ble tatt med på råd før man bestemte seg for løsning. Da kunne man spurt brukerne selv og få utredet de forskjellige løsningene enda bedre, før man endte opp med en konklusjon, sier Lie.

Det naturlige ville vært at de funksjonshemmede ble tatt med på råd før man bestemte seg for løsning (Cato Lie, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon).

– Vi ble i to møter forelagt en løsning for slottet der vi kunne komme med våre vurderinger. Vi ble aldri invitert inn i prosessen i forkant, underveis eller tidlig nok til å kunne påvirke avgjørelsen. Ikke en gang en befaring ble vi invitert til, sier Lie.

Lie er også kritisk til at både Forsvarsdepartementet, Forsvarsbygg og Riksantikvaren sier at de har kommet frem en løsning for universell utforming for Akershus slott.

– Når mennesker med nedsatt funksjonsevne må benytte en alternativ inngang, altså ikke samme inngang som resten av et følget i et selskap eller besøk, da er dette ikke universell utforming etter loven. Da er dette heller et tilgjengelighetstiltak, mener Lie.

B-inngang. Norges Handikapforbund peker på at en B-inngang gjør at mennesker med nedsatt funksjonsevne føler både stigmatisering og diskriminering – stikk i strid med formålet for universell utforming. Det er Lie enig i.

– Hva vil dere foreta dere nå?
– Vi ønsker å si fra at dette ikke er et godt nok. Derfor vil vi samkjøre oss med Norges Handikapforbund i kontakten med departementet, Forsvarsbygg og Riksantikvaren, sier Lie. 

Leder i Norges Handikapforbund, Arne Lein, reagerer på at funksjonshemmede i fremtiden henvises til det han kaller B-inngangen på Akershus slott. 

Det er stigmatiserende og diskriminerende å måtte bli henvist til en annen inngang enn andre. Arne Lein, Norges Handikapforbund)

Det gjør også Magnhild Sørbotten, rullestolbruker, sentralstyremedlem og regionleder for Handikapforbundet i Oslo. 

 

 

forum_829_kritisktilheisløsninforum_829_kritisktilheisløsninhttp://forsvaretsforum.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=3201HEISKRANGEL: En heis til 30 millioner kroner på Akershus Slott skaper strid mellom foreninger og Riksantikvaren. Nå blir det opp til klima- og miljøminister Vidar Helgesen å avgjøre. /forum-media/PubImages/Heis_slott_001.jpg


– Hele prinsippet ved universell utforming er at de med nedsatt funksjonsevne og andre kan komme inn gjennom den samme døren og inngangen, sier Lein.
Han hadde ikke hørt om planene for Akershus slott før Forsvarets forum tok kontakt.

Det hadde heller ikke Sørbotten, som er enige i at den valgte løsningen fra Forsvarsbygg ikke representerer prinsippene i universell utforming.

 – Jeg vil likevel rose det at man velger å gjøre symbolbygg som dette tilgjengelig for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Det er et veldig sterkt signal.

– Men, til tross for ombygging til det bedre velger du likevel å kritisere at det blir en annen inngang for deres medlemmer?

– Ja. Det er stigmatiserende og diskriminerende å måtte bli henvist til en annen inngang enn andre. Vi var sterkt inne i planene da Eidsvoll-bygningen ble bygget om, så jeg synes det er rart at vi ikke har vært konsultert  skikkelig når noe så signalsterkt som Akershus slott skal bygges om. Vi sitter på svært god kompetanse om universell utforming, så dette kommer vi til å ta tak i med det første via vårt regionskontor i Oslo, understreker Lein.

Svikt. Cato Lie i FFO erkjenner at man i vernede bygg ikke kan gjøre store endringer for tilpasninger, men mener likevel at løsningen med en alternativ inngang ikke er det det ble presentert som da de ble forelagt planene.

– Jeg spør meg selv: Er jeg forelagt det som er viktig? Nå i ettertid ser jeg jo at det er åpenbar svikt i helhetstenkningen. Det er jo ikke enkelt å komme seg opp til slottet med rullestol, og bilen får man jo i prinsippet ikke ta med inn på festningsområdet, sier Lie.

– Løsningen vil ikke gjøre det mulig for funksjonshemmede å komme inn på besøkssenteret. Hva tenker du om det?

– Det høres ikke bra ut.

Hvis valget hadde stått mellom trappeheis, vanlig heis eller løfteplattform har Handikapforbundet disse betraktningene:

– Vanlig heis er å foretrekke, da trappeheis ofte er vanskelig i bruk og er forbundet med problemer utendørs på vinterstid. En løfteplattform utvendig ved den vanlige inngangen til slottet er nok den beste løsningen. Da slipper man å bli tatt inn til de samme lokalene via en B-inngang, eller en bakdør, mener Handikapforbundets Lein og Sørbotten.

 

 

forum_829_kritisktilheisløsninforum_829_kritisktilheisløsninhttp://forsvaretsforum.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=3202Ikke inkludert. Leder i Norges Handikapforbund Arne Lein, mener de ikke har blitt rådspurt tilstrekkelig om heisløsningen på Akerhus festning (Foto:Paal Ravnaas/Forsvarets forum). /forum-media/PubImages/IMG_4702.jpg

Kompromiss. Seksjonssjef Erik-Anders Helin i Forsvarsbygg sier de har forsøkt å inkludere brukerne og lyttet til innspill som best de kan i prosessen, selv om FFO sier de kom inn i prosessen etter at avgjørelsen om heis i Blåtårnet ble tatt og presentert av statsråden.

Vi har hatt fokus på å legge til rette slik at flest mulig får tilgang til Akershus slott (Erik-Anders Helin, Forsvarsbygg). 

– Vi har hatt fokus på å legge til rette slik at flest mulig får tilgang til Akershus slott. Det kan hende at den jobben vi har gjort med dette ikke oppleves  tilstrekkelig god nok for alle, men det er flere kompromisser som må gjøres i et vernet bygg og ved valg av løsning.

Hvorfor var ikke brukerne med i forkant?

– Jeg registrerer at brukerne sier det. Det er mange forskjellige interessenter i dette prosjektet. Vi har forsøkt å ivareta disse og ha så god brukermedvirkning som mulig, sier Helin.

Ingen kommentar. Statssekretær i Klima- og miljødepartementet Lars Andreas Lunde vil ikke kommentere opplysningene om at de funksjonshemmede ikke ble involvert først etter at planene ble presentert. Lars Andreas Lunde, statssekretær (Foto:Bjørn Stuedal). 
Han vil heller ikke kommentere den pågående behandlingen av klagen fra Akershus Slotts Venner og Fortidsminneforeningen i Oslo og Akershus. Riksantikvaren sorterer under dette departementet og derfor behandles klagen der.

Publisert 11. januar 2018 11:19.. Sist oppdatert 16. januar 2018 12:27.