Ingen sammenslåing

Hæren og Heimevernet blir neppe slått sammen, ifølge Aril Brandvik som er leder for Landmaktutredningen.
– Dette er ikke et hovedspor vi jobber etter, sier han til Dagbladet​.

Publisert 5. april 2017 08:44..